a

Achiziţii publice

11.10.2016
Lucrări de reparații curente a spațiului destinat pentru arhiva Direcției de Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
11.10.2016
Produse tipografice, materiale consumabile si materiale pictura, necesare Centrului De Resurse ACADEMIA DOAMNELOR, municipiul Alba Iulia.
Deschide Închide
07.10.2016
Achizitionarea de materiale necesare lucrarilor instalare a masinilor de spalat si spalatoarelor din bucataria, de la Cresa 2 Ampoi, Municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
07.10.2016
Servicii multiplicare, solicitate de catre Serviciul Investitii si Lucrari Publice, in Municipiul Alba Iulia.
Deschide Închide
03.10.2016
Produse de igiena pentru Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii Sfanta Maria, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, municipiul Alba Iulia.
Deschide Închide
03.10.2016
Produse electrocasnice pentru dotarea Cantinei de Ajutor Social
Deschide Închide
30.09.2016
Servicii de proiectare faza PT pentru recompartimentare spatii administrative - servicii, Primaria Municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
Servicii de proiectare faza PT pentru recompartimentare spatii administrative - servicii, Primaria Municipiului Alba Iulia

Procedura de atribuire a contractului de ``Servicii de proiectare faza PT pentru recompartimentare spatii administrative - servicii, Primaria Municipiului Alba Iulia`` se anuleaza in conformitate cu art.212 al.1 lit.c, din legea nr.98/2016 .
Achizitia se va relua printr-o procedura simplificata cu publicare a invitatiei de participare in SEAP.

30.09.2016
Lucrari de igienizare si reparatii la ap. 1 si 2 din blocul G1 strada Margaretelor din Municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
29.09.2016
Lucrări de reparații curente la Grădinița cu program prelungit nr.16, Alba Iulia
Deschide Închide