a

Comunicat de presă (2) proiect “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”, acronim GREENER

26.06.2023


Comunicat de presă


Cursuri gratuite în domeniul energiei din surse regenerabile, eficienței și securității energetice, organizate printr-un proiect al Primăriei Alba Iulia - iunie 2023


În perioada 19-21 iunie 2023, Municipiul Alba Iulia, alături de partenerii Agenția Locală a Energiei Alba, Norsk Energi și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca au organizat 2 sesiuni de training, în regim gratuit, în cadrul proiectului “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”, acronim GREENER, finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România".
Sesiunile de training au fost susținute de experți în domeniul energiei din surse regenerabile, eficienței și securității energetice, din partea partenerilor din proiect: Norsk Energi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Agenția Locală a Energiei Alba.


Documentul integral, în format PDF, se găsește aici!