a

Comunicat privind implementarea proiectului “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”,  acronim GREENER

25.05.2023


Comunicat privind implementarea proiectului

 “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”,  acronim GREENER,

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

 

mai 2023

 

Municipiul Alba Iulia, în calitate de Promotor de proiect, implementează proiectul “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”, acronim GREENER. Partenerii proiectului sunt Agenția Locală a Energiei Alba, Norsk Energi  și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin Programul pentru energie în România, Apelul SGS-4: Creșterea cunoștințelor privind energia din surse regenerabile, eficiența energetică – Sensibilizarea publicului larg și formare, care urmărește să sprijine creșterea conștientizării, formarea și dezvoltarea competențelor în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice și securității energetice și se adresează tuturor entităților publice sau private din România.

Prin implementarea acestui proiect, consorțiul de parteneri își propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a municipiului Alba Iulia prin îmbunătățirea cunoștințelor privind  energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică la nivelul comunității locale din Alba Iulia, pe parcursul a 12 luni. Este unul dintre proiectele Primăriei Alba Iulia care  ajută comunitatea locală să-și consolideze cunoștințele pe teme de actualitate: energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică, direct de la experți în domeniu, din Norvegia și România.

Principalele activități care se vor derula pe parcursul implementării proiectului sunt:

  • 3 sesiuni de training pentru reprezentanți ai sectorului public (Municipiul Alba Iulia și alte entități publice locale), reprezentanți ai Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) și reprezentanții comunității locale privind energia din surse regenerabile, eficiența energetică și securitatea energetică;
  • Evenimentul Green Demo Day, dedicat IMM-urilor care participă la sesiunile de training, care sunt încurajate să propună acțiuni verzi, inovatoare pentru oraș în cadrul unui concurs de idei. Reprezentanții IMM-urilor câștigătoare în urma concursului vor participa la o vizită de studiu în Oslo, Norvegia.
  • O campanie de informare și conștientizare a publicului larg privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică, derulată în Alba Iulia și în proximitate.
  • Elaborarea a 2 studii de specialitate: un studiu privind gradul sărăciei energetice de la nivel local și un studiu privind comunitățile energetice locale.

Bugetul total al proiectului: 210.196,00 euro, din care 178.667,00 euro grant nerambursabil.

Persoane de contact: Ioana BABA – Manager de proiect, Maria Alexandra CRIȘAN – Responsabil comunicare și PR, e-mail: greener@apulum.ro .

 

Documentul integral, în format PDF, se găsește aici!