a

Locuri de muncă

12.08.2014
Concurs in data de 23 septembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare în data de 23 septembrie 2014, ora 10.00 proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, pentru ocuparea posturilor vacante, funcţii contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului public „Administrarea patrimoniului local”.
Mai multe detalii gasiti anexat.

06.08.2014
Concurs în data de 17 septembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare în data de 17 septembrie 2014, ora 10.00 proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, pentru ocuparea posturilor vacante, funcţii contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului public „Administrarea patrimoniului local”

Mai multe detalii găsiţi anexat.
04.07.2014
Concurs în data de 18 august 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 13 posturi vacante, funcţii contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată, în data de 18 august 2014, ora 10.00, proba scrisă, din cadrul Direcţiei de asistenţă socială.

Mai multe detalii găsiţi anexat.
04.07.2014
Concurs în data de 14 august 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare în data de 14 august 2014, ora 10.00 proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, pentru ocuparea posturilor vacante, funcţii contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului public „Administrarea patrimoniului local”.

Mai multe detalii găsiţianexat.
02.07.2014
Concurs în data de 12 august 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post, funcţie contractuală de execuţie vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 12 august 2014 ora 10.00, proba scrisă iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la Creşa Ampoi în Serviciul Creşe din Direcţia de asistenţă socială aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

Mai multe detalii găsiţi anexat.
01.07.2014
Concurs în data de 12 august 2014
Deschide Închide
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia, din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, organizează concurs în data de 12 august 2014, pentru ocuparea unor posturi, funcţii contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată.

Mai multe detalii găsiţi anexat

27.06.2014
Concurs în data de 28 iulie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi, funcţii publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia – Direcţia cheltuieli – Serviciul financiar, salarizare, contabilitate

Mai multe detalii găsiţi anexat.
23.06.2014
Concurs în data de 05.08.2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare în data de 5 august 2014, ora 10.00 proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, pentru ocuparea posturilor vacante, funcţii contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Direcţiei de asistenţă socială.
Mai multe detalii regăsiţi anexat

30.05.2014
Examen de promovare in data de 30 iunie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, în data de 30 iunie 2014, ora 10.00.
Mai multe detalii regasiti anexat

23.04.2014
Anunţ amânare concurs stabilit în data de 25.04.2014
Deschide Închide
Detalii aici.