a

DIRECŢIA PROGRAME

DIRECTOR: Dumitrescu Crina

CONTACT:

Strada Bucovinei Nr.6


Telefon: 0258-813736
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Serviciul Proiecte Comunitare

Şef Serviciu

vacant

Compartimentul Prognoze Programe