a

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

CONDUCEREA:

Sef serviciu: Hârceagă-Țâr  Teofila-Andreea

Adresa: Calea Moților Nr. 5A
Telefon: :+40 258 815565
Fax: +40 258 814550
Email: spclep@apulum.ro

Program de lucru cu publicul:
Ghişeul Evidenţa persoanelor:
Luni-Miercuri, Vineri 8.30 - 12.00, 14.00 - 15.30
Joi 8.30 - 12.00, 14.00 - 18.00

Ghişeul Stare civilă:
Luni - Vineri 8.30 - 12.30 şi 14.00 - 15.30

Sâmbăta: 9 - 13.00   Program înregistrări decese

În intervalul orar 12.30 - 14.00 se preiau doar acte pentru înregistrarea deceselor.
Telefon: +40 258 776063

Descriere activitate:

Serviciul a luat fiinţă prin HCL nr. 74/2005 ca serviciu public fără personalitate juridică în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia şi al Primarului Municipiului Alba Iulia.

Sediul Serviciului public comunitar local de evidenţa persoanelor este în municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Iuliu Maniu nr. 14.

Serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor al municipiului Alba Iulia este organizat la nivel de serviciu cu următoarele atribuţii principale: evidenţa persoanelor şi eliberarea cărţilor de identitate şi a celor de alegători, înregistrarea actelor şi eliberarea certificatelor de stare civilă.

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanei este condus de un şef serviciu numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului local, în condiţiile legii, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 din Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Şeful Serviciului public comunitar local al evidenţei persoanei asigură conducerea executivă a serviciului.

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Alba Iulia primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din localitatea în care funcţionează serviciul public comunitar local, cât şi din unele comune învecinate, la care nu s-au constituit încă servicii publice comunitare locale.
Formaţiunea Alba Iulia :
Loc. Pîclişa
Loc. Oarda
Loc. Miceşti
Loc. Bărăbanţ
Com. Vinţu de Jos
Com. Sîntimbru
Com. Întregalde
Com. Cricău
Com. Ciugud
Com. Berghin

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Alba Iulia are urmatoarele principale atributii:

a) intocmeste, pastreaza, tine evidenta certificatelor de stare civila, cartilor de identitate si cartilor de alegator;
b) inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii;
c) intocmeste si pastreaza registrele de stare civila, in conditiile legii;
d) intocmeste, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate, in conditiile legii;

e) actualizeaza, utilizeaza si valorifica Baza de Date Centrala, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in Romania;
f) furnizeaza, in cadrul Sistemului National Informatic de Evidenta a Populatiei, datele necesare pentru actualizarea "Registrului National de Evidenta a Persoanelor" ( R.N.E.P. );
g) furnizeaza, in conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice centrale, judetene si locale, agentilor economici ori a cetatenilor, datele de identificare si de adresa ale populatiei;
h) intocmeste listele electorale permanente si actualizeaza Registrul Electoral;
i) tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate;
j) indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.
K) ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei, prin divort pe cale administrativa, daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati.

 

Acte necesare privind actul de identitate:

https://portal.apulum.ro/cmsSE/categories/serviciul-evidenta-persoanelor/actul-de-identitate

 

 

Acte necesare privind "Alte documente - Evidența persoanelor":

https://portal.apulum.ro/cmsSE/categories/serviciul-evidenta-persoanelor/alte-documente-evidenta-persoanelor