a

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

CONDUCEREA:

Șef serviciu: Hârceagă-Țâr  Teofila-Andreea

Adresa: Calea Moților Nr. 5A
Telefon: :+40 258 815565
Fax: +40 258 814550
Email: spclep@apulum.ro

Program de lucru cu publicul:
Ghişeul Evidenţa persoanelor:
Luni-Miercuri: 8.30 - 12.30, 14.00 - 15.30
Joi: 8.30 - 12.30, 13.00 - 18.00
Vineri:  8.30 - 13.00

Ghişeul Stare civilă:
Luni - Miercuri: 8.30 - 12.30 şi 14.00 - 15.30
Joi: 8.30 - 12.30, 14.00 - 18.00
Vineri:  8.30 - 12.30, 14.00 - 15.30
Sâmbăta: 9.00-13.00 (decese); 12.00-16.00 (căsătorii). 

Telefon stare civilă: +40 258 776063

Descriere activitate:

Serviciul a luat fiinţă prin HCL nr. 173/2023 ca serviciu public fără personalitate juridică în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia şi al Primarului Municipiului Alba Iulia.

Sediul Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor este în municipiul Alba Iulia, Calea Moților Nr. 5A.

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor al municipiului Alba Iulia este organizat la nivel de serviciu cu următoarele atribuţii principale: evidenţa persoanelor şi eliberarea cărţilor de identitate şi a celor de alegători, înregistrarea actelor şi eliberarea certificatelor de stare civilă.

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor este condus de un șef serviciu numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului local, în condiţiile legii, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 din Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Șeful de serviciu al Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor asigură conducerea executivă a serviciului.

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor al municipiului Alba Iulia primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din localitatea în care funcţionează Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, cât şi din unele comune învecinate, la care nu s-au constituit încă servicii publice comunitare locale.
Formaţiunea Alba Iulia :
Loc. Pîclişa
Loc. Oarda
Loc. Miceşti
Loc. Bărăbanţ
Com. Vinţu de Jos
Com. Sîntimbru
Com. Întregalde
Com. Cricău
Com. Ciugud
Com. Berghin

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor al municipiului Alba Iulia are următoarele principale atribuții:

a) întocmește, păstrează, ține evidența certificatelor de stare civilă, cărților de identitate și cărților de alegător;
b) înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și resedința persoanei, în condițiile legii;
c) întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;
d) întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, în conditiile legii;
e) actualizează, utilizează și valorifică Baza de Date Centrală, care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în România;
f) furnizează, în cadrul Sistemului Național Informatic de Evidență a Populației, datele necesare pentru actualizarea "Registrului Național de Evidență a Persoanelor" (R.N.E.P.);
g) furnizează, în condițiile legii, la solicitarea autorităților și institutiilor publice centrale, județene și locale, agenților economici ori a cetățenilor, datele de identificare și de adresă ale populației;
h) întocmește listele electorale permanente și actualizează Registrul Electoral;
i) ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;
j) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementari legale.
k) ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați.

 

Acte necesare privind actul de identitate:

https://portal.apulum.ro/cmsSE/categories/serviciul-evidenta-persoanelor/actul-de-identitate

 

 

Acte necesare privind "Alte documente - Evidența persoanelor":

https://portal.apulum.ro/cmsSE/categories/serviciul-evidenta-persoanelor/alte-documente-evidenta-persoanelor