a

SERVICIUL POLIŢIA LOCALĂ

CONDUCEREA:
Şef Serviciu: Hârceagă Țâr Ciprian Laurențiu

CONTACT:

Bulevardul Ferdinand I Nr. 2
Tel: 0258-819096
Web: www.politialocalaalba.ro

Sesizari si reclamatii - Dispecerat:
Tel./Fax: +40-258-819096 24/24 ore
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Serviciul Poliția Locală:

 

Biroul Ordine și Liniște Publică

Şef Birou (temporar ocupat) Pușcaș Ioan

Biroul Disciplina în Construcţii

Şef Birou Bucur Gheorghe

Biroul Instruire, Logistică, Activitate comercială, Protecția mediului

Şef Birou Joldeş Constantin-Anton

Compartiment Protecţia Mediului

   

Compartiment Activitatea Comercială

   

Compartiment Circulația pe Drumurile Publice

   

Compartiment Juridic, Implementare P.V., Baze de Date, Evidența Persoanelor, Corespondență

   

Compartiment Dispecerat, Monitorizare

   

Compartiment Paza Bunurilor