a

SERVICIUL CONTRACTE, PATRIMONIU

SERVICIUL CONTRACTE PATRIMONIU

CONDUCEREA:
ȘEF SERVICIU: Magda Florin Mihai

B-dul Republicii, Nr. 26
Telefon: 0258 815367

 

Compartimentul Administrare Parcări
B-dul Republicii, Nr. 26
Telefon: 0732 141 445
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Compartiment Elaborare Contracte, Domeniul Public și Privat
Compartimentul Administrare Parcări
Compartimentul Urmărire și Încasări Domeniul Public și Privat
Compartimentul Pășuni, Păduri, Parc Dendrologic