a

SERVICIUL RESURSE UMANE - ADMINISTRATIV

Şef Serviciu (temporar ocupat):  Bogin Anghel Ștefan
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Compartiment resurse umane

Compartiment administrativ

Compartiment protecție civilă, securitate și sănătate în muncă

Compartiment managementul calității