a

SERVICIUL RESURSE UMANE - ADMINISTRATIV

Şef Serviciu: Man Andreea Lorena
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Biroul resurse umane

Şef Birou

Grițcan Virgil

Biroul administrativ

Şef Birou (temporar ocupat):

ROMAN Paul-Robert

Compartiment managementul calității

 

 

Compartiment protecție civilă, securitate și sănătate în muncă