a

SERVICIUL RESURSE UMANE - ADMINISTRATIV

Şef Serviciu (temporar ocupat):  Bogin Anghel Ștefan
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Biroul resurse umane

Şef Birou

Temporar vacant

Biroul administrativ

Şef Birou (temporar ocupat):

GORONEA Daniel

Compartiment managementul calității

 

 

Compartiment protecție civilă, securitate și sănătate în muncă