a

DIRECȚIA POLIŢIA LOCALĂ

CONDUCEREA:
Director executiv: - vacant

CONTACT:

Bulevardul Ferdinand I Nr. 2
Tel: 0258-819096
Web: www.politialocalaalba.ro

Sesizari si reclamatii - Dispecerat:
Tel./Fax: +40-258-819096 24/24 ore
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Serviciul Poliția Locală:

Şef Serviciu: Vodă Ioan

Biroul ordine și liniște publică

Şef Birou Calotă Marin

Biroul circulația pe drumurile publice

Şef Birou Rece Valeriu-Marius

Biroul Instruire, Logistică, Activitate comercială, Protecția mediului

Şef Birou Joldeş Constantin-Anton

Compartiment Protecţia Mediului

   

Compartiment Activitatea Comercială

   

Biroul Paza Bunurilor I

Şef Birou Teodorescu Dumitru

Biroul Paza Bunurilor II

Şef Birou

Sasu Ovidiu-Ioan

 

Birouri distincte aflate în subordinea directă a directorului exectiv:

Biroul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal

Şef Birou Bucur Gheorghe

Biroul Evidenţa Persoanelor, Intervenţie, Însoțire

Şef Birou Gâlea Mihai-Daniel

Biroul Dispecerat

Şef Birou

Cantimir Ioan