a

SERVICIUL POLIŢIA LOCALĂ

CONDUCEREA:
Şef Serviciu: Vodă Ioan

CONTACT:

Bulevardul Ferdinand I Nr. 2
Tel: 0258-819096
Web: http://www.politialocalaalba.ro

Sesizari si reclamatii - Dispecerat:
Tel./Fax: +40-258-819096 24/24 ore
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Biroul Ordine şi Linişte Publică

Şef Birou

Calotă Marin

Biroul Circulaţia pe Drumurile Publice

Şef Birou

Rece Valeriu Marius

Biroul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal

Şef Birou Bucur Gheorghe

Biroul Evidenţa Persoanelor, Intervenţie, Însoţire

Şef Birou Gâlea Mihai Daniel

Biroul Instruire, Logistică, Activitate comercială, Protecția mediului

Şef Birou Joldeş Constantin

Compartiment Protecţia Mediului

Compartiment ActivitateA Comercială

Biroul Dispecerat

Şef Birou

Cantimir Ioan

Biroul Paza Bunurilor I

Şef Birou

Teodorescu Dumitru

Biroul Paza Bunurilor II

Şef Birou

Sasu Ovidiu-Ioan