a

Finanţări nerambursabile

06.07
2020

INFORMAȚII REFERITOARE LA PROIECTUL „BI Smart Alba Iulia“, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020


Obiectivul general/scopul proiectului îl constituie creșterea calității procesului decizional la nivelul UAT Alba Iulia pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunității locale în vederea impulsionării dezvoltării locale pe criterii durabile și competitive.

Informații suplimentare, regăsiți aici !

DETALII

16.06
2020

Informații referitoare la proiectul proiectul “Extindere, reabilitare și modernizare infrastructură serviciul social „Centrul de zi pentru vârstnici” Alba Iulia


Prin proiectul “Extindere, reabilitare și modernizare infrastructură serviciul social „Centrul de zi pentru vârstnici” Alba Iulia”, se propune creșterea și diversificarea gradului de acoperire cu servicii sociale, pentru grupul vulnerabil ”persoane vârstnice” la nivelul Municipiului Alba Iulia

Informații suplimentare, regăsiți aici !

DETALII

25.05
2020

Informații referitoare la proiectul Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia –Lot 2,  străzile Francisca, str. Lalelelor, str.Nicolae Grigorescu, str


Informații referitoare la proiectul „Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia –Lot 2”,  străzile Francisca, str. Lalelelor, str.Nicolae Grigorescu, str. Pinului, Bulevardul Republicii, Bulevardul Revoluției 1989, Bulevardul Incoronării, Bulevardul 1 Decembrie 1918, str. Gheorghe Pop de Băsești, cod SMIS 127257, regăsiți aici !

DETALII

25.05
2020

Informații referitoare la proiectul Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia –Lot 1,  străzile Regimentul V Vânători, b-dul Ferdinand, str. I.C. Brătianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei”


Informații referitoare la proiectul „Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia –Lot 1”,  străzile Regimentul V Vânători, b-dul Ferdinand, str. I.C. Brătianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei” cod SMIS 125328, regăsiți aici !

DETALII

25.05
2020

Informații referitoare la proiectul Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia - Cartier Cetate


Informații referitoare la proiectul Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia - Cartier Cetate, cod SMIS 125642, regăsiți aici !

DETALII