a

Finanţări nerambursabile

26.06
2023

Comunicat de presă (2) proiect “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”, acronim GREENER


Comunicat de presă


Cursuri gratuite în domeniul energiei din surse regenerabile, eficienței și securității energetice, organizate printr-un proiect al Primăriei Alba Iulia - iunie 2023


În perioada 19-21 iunie 2023, Municipiul Alba Iulia, alături de partenerii Agenția Locală a Energiei Alba, Norsk Energi și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca au organizat 2 sesiuni de training, în regim gratuit, în cadrul proiectului “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”, acronim GREENER, finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România".
Sesiunile de training au fost susținute de experți în domeniul energiei din surse regenerabile, eficienței și securității energetice, din partea partenerilor din proiect: Norsk Energi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Agenția Locală a Energiei Alba.

DETALII

16.06
2023

Invitație de participare pentru implementarea Proiectului “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia” (acronim GREENER)


INVITAȚIE PARTICIPARE CURS


Municipiul Alba Iulia implementează Proiectul “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia” (acronim GREENER), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, ce are ca obiectiv general îmbunătățirea cunoștințelor de energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică la nivelul comunității locale, în contextul dezvoltării durabile a municipiului nostru.


Pentru realizarea acestui obiectiv, Municipiul Alba Iulia va organiza un curs destinat întreprinderilor mici și mijlocii locale, care vizează îmbunătățirea cunoștințelor IMM-urilor prin formare specializată în domeniul eficienței energetice și al managementului energiei. Cursul este organizat împreună cu partenerii de proiect Agenția Locală a Energiei Alba, Norsk Energi (Norvegia) și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, după cum urmează:


Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6 (sediul Direcției Programe):
În fiecare zi, cursul se desfășoară în intervalul orar 09 - 15 (incluzând coffee break și prânz).


20 iunie
Lector: Sergei Faschevsky, consultant senior în cadrul Norsk Energi (sesiunea 1).


21 iunie:
Lectori: Andrei Ceclan, Ş.l. dr. ing. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Alexandru Mureșan, Asist.cerc. dr. ing. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Septembrie (o zi care va fi anunțată din timp):
Lector: Sergei Faschevsky, consultant senior în cadrul Norsk Energi (sesiunea 2).


De asemenea, cursanții sunt invitați să participe la evenimentul Green Demo Day, ce va fi organizat la finalul lunii septembrie în Alba Iulia, eveniment dedicat IMM-urilor înscrise la sesiunile de training, unde acestea pot propune acțiuni verzi, inovatoare pentru oraș, în cadrul unui concurs de idei. IMM-urile care câștigă primele două locuri vor participa anul acesta la o vizită de studiu în Oslo, Norvegia.


În cadrul cursului, serviciile de masă vor fi asigurate pentru toți participanții. De asemenea, va fi asigurată traducerea din și în limba engleză, dar încurajăm desemnarea unor persoane cu minime cunoștințe de engleză, pentru cursivitatea discuțiilor. La finalul training-ului, participanții vor primi certificate privind dezvoltarea unor competențe specifice, cu precizarea numărului de ore de perfecţionare.


Necesitatea reducerii dependenței de sursele de energie fosilă și tranziția către surse de energie durabile pentru a asigura atât protecția mediului, cât și reducerea costurilor, sunt deja realități la nivel local. Vă invităm, așadar, reprezentanții IMM-urilor din Alba Iulia și împrejurimi să desemneze 1-2 reprezentanți ai companiei pentru a participa la acest curs, util prin calitatea lectorilor, informațiile la zi și practice pe care le oferă.


Înscrierea se face transmițând pe adresa de e-mail greener@apulum.ro datele persoanelor desemnate (nume, prenume și funcție). Întrucât locurile sunt limitate, validarea participanților la curs se va face în ordinea înscrierii lor, termenul limită pentru aceasta fiind 19 iunie 2023, ora 14:00. Persoană de contact: domnul Dorin Sava, consilier de formare în cadrul proiectului GREENER (telefon 0723-336511, email greener@apulum.ro)..

DETALII

06.06
2023

Anunț de participare pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiază şi organizează proiecte de educaţie, cultură, sport și social în Municipiul Alba Iulia


ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

pentru acordarea de finanțare nerambursabilă asociațiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educație, cultură, sport și social în Municipiul Alba Iulia

Sesiunea a II-a

 

1. Autoritatea contractantă Municipiul Alba Iulia, cu sediul în localitatea Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba, cod fiscal 4562923, telefon 0258/819462, fax 0258/812545, e-mail: programe@apulum.ro;

 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

 

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 

3. Domenii pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:

 • Educație
 • Cultură
 • Sport
 • Social

 

 

4. Obiectivul general al programului: Sprijinirea sectorului non profit în a desfășura activități cu impact semnificativ asupra cetăţenilor şi vieții comunitare din municipiul Alba Iulia.

 

5. Obiective specifice ale programului:

 

 1. Dezvoltarea formelor alternative de educație la nivelul copiilor si tinerilor
 2. Promovarea  valorilor culturale si artistice locale
 3. Dezvoltarea activității sportive pe plan local
 4. Creșterea accesului la servicii sociale

 

 

 

 

6. Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a programului sesiunea a II-a este : 371.694,92 lei, din care pentru :

 

 • Educație                  -     22.332,00 lei
 • Cultură                     -  294.148,92 lei
 • Sport                        -    37.214,00 lei.
 • Social                         -  18.000,00 lei

 

 

7. Durata finanţării: până la 31 decembrie 2023

 

8. Solicitanții – persoane fizice sau persoane juridice făra scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii;

 

9. Criterii pe baza cărora se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă: în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes local pe anul 2016, aprobat prin HCL nr 77 din 22 martie 2016.

 

10. Documentația de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de pe site-ul instituţiei www.apulum.ro.

 

11. Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, preocedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: programe@apulum.ro şi fax: 0258/ 813736, cu cel tarziu 7 zile înainte de termenul de depunere al proiectelor.

 

12. Solicitanţii vor putea depune documentaţia, prevazută in regulament, la registratura Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 03 iulie 2023, ora 16.00.

 

13. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor finanțate din bugetul local, constituită prin dispoziția primarului Municipiului Alba Iulia, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Perioada de evaluare și selecționare a proiectelor va fi în intervalul 06.07.2023 – 17.07.2023.

 

14. Comisia de evaluare și selecție a proiectelor va comunica, la încheierea procedurii de evaluare, rezultatele evaluării în vederea încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă.

 

15. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 101/31.05.2023.

DETALII

25.05
2023

Comunicat privind implementarea proiectului “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”,  acronim GREENER


Comunicat privind implementarea proiectului

 “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”,  acronim GREENER,

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

 

mai 2023

 

Municipiul Alba Iulia, în calitate de Promotor de proiect, implementează proiectul “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”, acronim GREENER. Partenerii proiectului sunt Agenția Locală a Energiei Alba, Norsk Energi  și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin Programul pentru energie în România, Apelul SGS-4: Creșterea cunoștințelor privind energia din surse regenerabile, eficiența energetică – Sensibilizarea publicului larg și formare, care urmărește să sprijine creșterea conștientizării, formarea și dezvoltarea competențelor în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice și securității energetice și se adresează tuturor entităților publice sau private din România.

Prin implementarea acestui proiect, consorțiul de parteneri își propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a municipiului Alba Iulia prin îmbunătățirea cunoștințelor privind  energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică la nivelul comunității locale din Alba Iulia, pe parcursul a 12 luni. Este unul dintre proiectele Primăriei Alba Iulia care  ajută comunitatea locală să-și consolideze cunoștințele pe teme de actualitate: energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică, direct de la experți în domeniu, din Norvegia și România.

Principalele activități care se vor derula pe parcursul implementării proiectului sunt:

 • 3 sesiuni de training pentru reprezentanți ai sectorului public (Municipiul Alba Iulia și alte entități publice locale), reprezentanți ai Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) și reprezentanții comunității locale privind energia din surse regenerabile, eficiența energetică și securitatea energetică;
 • Evenimentul Green Demo Day, dedicat IMM-urilor care participă la sesiunile de training, care sunt încurajate să propună acțiuni verzi, inovatoare pentru oraș în cadrul unui concurs de idei. Reprezentanții IMM-urilor câștigătoare în urma concursului vor participa la o vizită de studiu în Oslo, Norvegia.
 • O campanie de informare și conștientizare a publicului larg privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică, derulată în Alba Iulia și în proximitate.
 • Elaborarea a 2 studii de specialitate: un studiu privind gradul sărăciei energetice de la nivel local și un studiu privind comunitățile energetice locale.

Bugetul total al proiectului: 210.196,00 euro, din care 178.667,00 euro grant nerambursabil.

Persoane de contact: Ioana BABA – Manager de proiect, Maria Alexandra CRIȘAN – Responsabil comunicare și PR, e-mail: greener@apulum.ro .

 

Documentul integral, în format PDF, se găsește aici!

DETALII

20.04
2023

Comunicat de presă - deschidere proiect „Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății/C.R.E.A.T.E! ”


Comunicat de presă
Aprilie 2023
Conferință deschidere proiect „Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății/C.R.E.A.T.E! ”

 

Proiectul „Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății/C.R.E.A.T.E!” este derulat de ASOCIAȚIA GRUPUL SKEPSIS, în parteneriat cu Municipiul Alba Iulia și organizația DAVVI – SENTER FOR SCENEKUNST (Norvegia). Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului RO-CULTURA.

Conferința de deschidere a proiectului, în cadrul căreia s-au prezentat acțiunile și rezultatele proiectului, a avut loc în 11 aprilie 2023, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia.


În cadrul evenimentului, în prezența reprezentanților partenerilor și colaboratorilor, echipa proiectului a prezentat, în detaliu, scopul, obiectivele proiectului, finanțatorul, dar și evenimentele cultural-artistice care vor fi organizate în aer liber, în Cetatea Alba Carolina.


Publicul din Alba Iulia, dar și turiștii, vor avea acces gratuit la 14 activități de artă contemporană (spectacole, expoziții, ateliere): 4 spectacole de teatru; 5 spectacole de teatru prezentate sub forma unei microstagiuni teatrale; 2 spectacole de tip concert stradal; o expoziție internațională; o expoziție națională cu caracter interetnic; 1 atelier interactiv, deschis publicului, de arte combinate. Au fost prezentate contribuțiile partenerilor, dar și a colaboratorilor - Fundația „Inter-Art”, Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Guvernul României-Departamentul pentru Relații Interetnice şi Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu”, Aiud.


„Evenimentele propuse prin proiect vor deveni un pol catalizator, de convergență și atracție în itinerariul vizitatorilor, turiștilor și localnicilor. Proiectul contribuie în mod evident și la promovarea într-un mod creativ, a principalelor obiective culturale și turistice din Cetatea Alba Carolina, întrucât evenimentele artistice vor fi organizate în proximitatea sau în incinta acestora”, apreciază Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.


„Cetatea Artelor este un proiect complex, care ne provoacă să creștem ca organizație, să dezvoltăm colaborările internaționale și să conferim mai multă greutate rolului nostru de operator cultural. Prin intermediul proiectului membrii grupului nostru vor avea oportunitatea de a-și îmbogăți experiența artistică. Cu sprijinul partenerilor și colaboratorilor vom oferi o serie de evenimente artistice menite să diversifice viața culturală a comunității”, afirmă Viorel Mihai Cioflică, președințele Asociației Grupul Skepsis.


„Mă bucur că Fundația pe care o reprezint își va aduce contribuția, prin intermediul proiectului, la consolidarea sectorului cultural local, prin implicarea în organizarea și derularea evenimentelor culturale de artă plastică în Alba Iulia. Sunt evenimente care asigură și încurajează diversitatea culturală, dialogul intercultural, cooperarea culturală internațională”, consideră Ștefan Balog, președintele Fundației „Inter-Art”, Aiud, organizație care are statut de colaborator în cadrul proiectului.


„Ușa Muzeului Național al Unirii este mereu deschisă pentru colaborări similare cu cea inițiată prin proiectul de față. Evenimentele culturale au un rol important în viața comunității și au un impact pozitiv care se resimte și la nivel individual. Mă bucur că evenimentele propuse prin proiect vor fi organizate în proximitatea Muzeului și a Sălii Unirii. În plus, vom și găzdui o parte din expozițiile organizate prin proiect”, a subliniat Gabriel Rustoiu, director general Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, instituție care are statut de colaborator în cadrul proiectului.

 

Documentul integral, în format PDF, se găsește aici!

DETALII