a

Finanţări nerambursabile

04.02
2020

Informatii Liceul cu Program Sportiv


Informații referitoare la proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Liceul cu program sportiv”, My SMIS 114231, regăsiți aici !

DETALII

23.12
2019

Procedură selecție - Program “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor ”


Municipiul Alba Iulia anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu o entitate de drept public sau privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor ” apelul de propuneri de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.

Mai multe detalii anexat. Mai jos se găsesc modele in format editabil, DOC.

1. Declaratie evitare conflict de interese - Model

2. Fisa-descriere-parteneri - Model

3. Scrisoare de intentie - Model

4. Rezultatul procedurii de selectie a partenerilor poate fi consultat anexat

DETALII

31.08
2019

Anunturi


Anunturi fonduri structurale

DETALII

26.08
2019

Regulament selecție planuri de afaceri - proiect Alba360


Municipiul Alba Iulia lansează selecția de planuri de afaceri în cadrul proiectului Alba Iulia 360, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 9ii, apel de proiecte POCU/POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

 

DETALII

27.06
2019

Plan Local de Actiuni al Municipiului Alba Iulia - proiect SOCIAL GREEN


Planul Local de Actiuni al Municipiului Alba Iulia (Document in format .pdf. Pentru a deschide un fisier PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care se distribuie gratuit)

Adresa - ADR Centru (Document in format .pdf. Pentru a deschide un fisier PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care se distribuie gratuit)

DETALII