a

Finanţări nerambursabile

06.03
2023

Anunt de participare pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiază şi organizează proiecte de educaţie, cultura, sport, social, agrement și mediu în Municipiul Alba Iulia


ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educaţie, cultura, sport, social, agrement și mediu în Municipiul Alba Iulia

 

1. Autoritatea contractantă Municipiul Alba Iulia, cu sediul în localitatea Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba, cod fiscal 4562923, telefon 0258/819462, fax 0258/812545, e-mail: programe@apulum.ro;

 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

 

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 

3. Domenii pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:

 • Educatie
 • Cultura
 • Sport
 • Social
 • Agrement si mediu

 

4. Obiectivul general al programului: Sprijinirea sectorului non profit în a desfăşura activităţi cu impact semnificativ asupra cetăţenilor şi vieţii comunitare din municipiul Alba Iulia.

 

5. Obiective specifice ale programului:

 

 1. Dezvoltarea formelor alternative de educație la nivelul copiilor si tinerilor
 2. Promovarea  valorilor culturale si artistice locale
 3. Dezvoltarea activitatii sportive pe plan local
 4. Cresterea accesului la servicii sociale
 5. Sustinerea activitatiilor de agrement si mediu

 

6. Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a programului: 1.450.000 lei, din care pentru :

 

 • Educatie                  -  600.000 lei
 • Cultura                     -  616.000 lei
 • Sport                        -  130.000 lei.
 • Social                         - 18.000 lei
 • Agrement si Mediu –     86.000 lei

 

7. Durata finanţării: până la 31 decembrie 2023

 

8. Solicitantii – persoane fizice sau persoane juridice făra scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii;

 

9. Criterii pe baza cărora se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă: în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes local pe anul 2016, aprobat prin HCL nr 77 din 22 martie 2016.

 

10. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de pe site-ul instituţiei www.apulum.ro.

 

11. Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, preocedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: programe@apulum.ro şi fax: 0258/ 813736, cu cel tarziu 7 zile înainte de termenul de depunere al proiectelor.

 

12. Solicitanţii vor putea depune documentaţia, prevazută in regulament, la registratura Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba.Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiect este 03 aprilie 2023, ora 16.00.

 

13. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor finanțate din bugetul local, constituită prin dispoziția primarului Municipiului Alba Iulia, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Perioada de evaluare și selecționare a proiectelor va fi în intervalul 06.04.2023 – 17.04.2023.

 

14. Comisia de evaluare și selecție a proiectelor va comunica, la încheierea procedurii de evaluare, rezultatele evaluării în vederea încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă.

 

15. Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 41/03.03.2023.

DETALII

01.02
2023

Comunicat de presă - „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”


Proiectul vizează dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare. Vor fi achiziționate 21 de autobuze electrice 12 m și 1 microbuz nepoluant, împreună cu 22 de stații de încărcare lentă – la autobază, respectiv 7 stații de încărcare rapidă – pe traseu, care vor fi în proprietatea Municipiului Alba Iulia și vor deservi transportul public de persoane după cum urmează:

 • în municipiul Alba Iulia: 1 microbuz nepoluant, 19 autobuze electrice, 6 stații de încărcare rapidă și 22 de stații de încărcare lentă;
 • pe ruta Alba Iulia - Ciugud: 2 autobuze electrice, 1 stație de încărcare rapidă.

 

De asemenea, vor fi achiziționate 47 de stații de încărcare mașini electrice, dintre care un număr de 45 de stații vor fi amplasate în orașul Alba Iulia și un număr de 2 stații în comuna Ciugud.

 

Documentul complet în format PDF se găsește aici!

DETALII

09.01
2023

Comunicat de presă - „Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății/C.R.E.A.T.E!“


„Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății/C.R.E.A.T.E!“ : proiectul care va aduce zeci de artiști români și străini în Cetatea Alba Iulia, în 2023

 

ASOCIAȚIA GRUPUL SKEPSIS, în parteneriat cu Municipiul Alba Iulia și organizația DAVVI – SENTER FOR SCENEKUNST (Norvegia), derulează proiectul Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății / C.R.E.A.T.E!“. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.

Proiectul este o inițiativă originală, creativă și aduce sub aceeași umbrelă artiști români și străini, transformând Cetatea Alba Iulia într-o mare scenă culturală în aer liber.

Acțiunile principale ale proiectului se concretizează în pregătirea, organizarea și derularea unor ateliere artistice interactive, care vor sta la temelia proiectării, organizării și derulării unor spectacole stradale de teatru, muzică și artă plastică.

Pentru interacțiunea cu publicul larg, va fi organizat și un atelier stradal, de arte combinate (teatru, muzică și arte plastice).

 

Documentul complet în format PDF se găsește aici!

DETALII

05.10
2022

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului – „Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale – acronim SOCIAL GREEN”


Finalizarea proiectului  – „Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale

– acronim SOCIAL GREEN"

 

Municipiul Alba Iulia a finalizat proiectul intitulat „Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale – acronim SOCIAL GREEN", implementat în parteneriat cu organizațiile: Centrul Nordic pentru Dezvoltare Spațială – NORDREGIO, Suedia; Agenţia pentru Energie Extremadura – AGENEX, Spania;  Agenţia Regională Nordică pentru Energie – REAN, Croația şi Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia – ADR SM, ROMÂNIA.

Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană prin programul INTERREG EUROPE                 

2014-2020, în cadrul apelului de finanţare nr.5, lansat în februarie 2021 şi dedicat unor activităţi adiţionale, în vederea acoperirii eventualelor decalaje de implementare, determinate de contextul global Covid-19. 

Proiectul în valoare de de 310.111,00 Euro, din care bugetul alocat partenerului Municipiul Alba Iulia a  reprezentat 95.369,00 Euro, din care 81.063,65 Euro finanţare nerambursabilă, a avut ca obiectiv general îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională orientate spre promovarea ecologizării sectorului de locuințe sociale prin întărirea eficienței energetice și a utilizării energiilor regenerabile.

 

Documentul complet în format PDF se găsește aici!

DETALII

19.09
2022

Sinteza proiectului „Creșterea capacității de atenuare și adaptare la schimbările climatice a municipiului Alba Iulia” – CRESC Alba Iulia, finanțat în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO-Mediu), domeniul „Implementarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”


- Ce ne-am propus prin proiect: Rezultatul central al proiectului CRESC Alba Iulia va fi „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice-PAASC”, pentru perioada 2022-2030; 

- Cum ajutăm: Documentul strategic - Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice-PAASC” - va permite Municipiului Alba Iulia să-și planifice riguros acțiuni concrete pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, în acord cu strategiile naționale și internaționale în vigoare;

- Suma nerambursabilă atrasă de Primăria Alba Iulia prin acest proiect: 607.938,00 lei, 100% nerambursabilă.

 

Documentul complet în format PDF se găsește aici!

DETALII