a

Finanţări nerambursabile

30.03
2011

MODERNIZARE DN74 DE LA KM 99+870 LA KM 103+175, STRADA ZLATNEI ŞI CALEA MOŢILOR


Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană
Sub-domeniul: Centre urbane

DETALII

25.03
2011

MODERNIZARE DN1-E81 DE LA KM 382+400 LA KM 385+160


MODERNIZARE DN1-E81 DE LA KM 382+400 LA KM 385+160, STRADA AL. I. CUZA INCLUSIV PODUL PESTE RÂUL AMPOI ŞI PASAJUL PESTE CALEA FERATĂ
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană
Sub-domeniul: Centre urbane

DETALII