a

Finanţări nerambursabile

31.08
2019

Anunturi


Anunturi fonduri structurale

DETALII

26.08
2019

Regulament selecție planuri de afaceri - proiect Alba360


Municipiul Alba Iulia lansează selecția de planuri de afaceri în cadrul proiectului Alba Iulia 360, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 9ii, apel de proiecte POCU/POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

 

DETALII

27.06
2019

Plan Local de Actiuni al Municipiului Alba Iulia - proiect SOCIAL GREEN


Planul Local de Actiuni al Municipiului Alba Iulia (Document in format .pdf. Pentru a deschide un fisier PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care se distribuie gratuit)

Adresa - ADR Centru (Document in format .pdf. Pentru a deschide un fisier PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care se distribuie gratuit)

DETALII

24.06
2019

Pionierat instituțional în promovarea egalității de gen și șanse în România: Alba Iulia - reprezentată la întâlnirea de lucru de la Valencia a partenerilor din Proiectul TinnGO


Proiectul TInnGO - promotor al schimbării în transportul european
Comunicat de presă
____________________________________________________________________________________________________________


Paterna, Comunitat Valenciana, ES, 21.06 2019


Pionierat instituțional în promovarea egalității de gen și șanse în România:
Alba Iulia - reprezentată la întâlnirea de lucru de la Valencia a partenerilor din Proiectul TinnGO


Astăzi s-a încheiat întâlnirea de la Paterna (Valencia) a partenerilor implicati în cadrul unuia dintre cele mai inovative proiecte europene, Transport Innovation Gender Observatory. Participanții au avut parte de trei zile pline de informație, studii de caz, work-shop-uri și soluții concrete, care să genereze un plus de valoare proiectului aflat în derulare încă de la sfârșitul anului trecut.

DETALII

12.02
2019

INFORMAȚII REFERITOARE LA PROIECTUL „Alba Iulia - administrație publică digitală“, susținut prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020


Primăria Municipiului Alba Iulia face cunoscută implementarea proiectului ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ DIGITALĂ. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Alba Iulia, pentru diverse categorii de beneficiari, în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Dezvoltarea unei soluții informatice de facilitare a accesului on-line, a diferitelor categorii de beneficiari, la servicii furnizate exclusiv de administrația publică locală, la nivelul Municipiului Alba Iulia.

OS2. Îmbunătățirea performanțelor la nivelul Municipiului Alba Iulia, prin dezvoltarea abilităților de furnizare și promovare a unor servicii publice de calitate, a 75 de persoane, angajați și aleși locali ce vor participa la 1 Curs de pregătire a personalului în vederea promovării serviciilor oferite de administrația publică locală.  

În cadrul proiectului, se va implementa o platformă integrată (portal web, aplicație pentru dispozitive mobile) pentru servicii electronice, care va asigura accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul Alba Iulia și va furniza digital fluxurile de lucru de bază din cadrul instituției, care implică tradițional prezența fizică a celui interesat la sediul instituției. Soluția acoperă funcționalitățile oferite în mod normal de o activitate la ghișeu, de exemplu: informare/asistență, formulare, primire solicitări și eliberare documente cu valoare juridică.

 

Informații suplimentare:

 

 Comunicat lansare proiect

 

DETALII