a

Locuri de muncă

06.02.2019
Concurs în data de 14 februarie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe durată determinată și anume perioada de implementare a proiectului, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 14 februarie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Start-up Plus – Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Asistent administrativ.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 14 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 14 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei interviu pentru concursul din 14 februarie 2019

Centralizator cuprinzând rezultatele pentru concursului din 14 februarie 2019

06.02.2019
Concurs în data de 14 februarie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe durată determinată și anume perioada de implementare a proiectului, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 14 februarie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Alba Iulia – administrație publică digitală”:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Expert IT.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 14 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 14 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei interviu pentru concursul din 14 februarie 2019

Centralizator cuprinzând rezultatele concursulul din 14 februarie 2019

10.01.2019
Concurs în data de 18 ianuarie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe durată determinată respectiv de 12 luni, cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, în data de 18 ianuarie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Primăria Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Alba Iulia 360 – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate”:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Consilier Forță de Muncă.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 18 ianuarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 18 ianuarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 18 ianuarie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 18 ianuarie 2019

08.01.2019
Concurs în data de 16 ianuarie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe durată determinată respectiv de 6 luni, cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, în data de 16 ianuarie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Primăria Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Start-up Plus – Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Expert consultant mentor.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 16 ianuarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 16 ianuarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 16 ianuarie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 16 ianuarie 2019

08.01.2019
Concurs în data de 4 februarie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, în data de 4 februarie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Compartiment de organizare evenimente și promovare turistică:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, gradul IA, cod COR 242201 - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul din 4 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 4 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 4 februarie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 4 februarie 2019

13.12.2018
Examen de promovare (PC) în data de 8 ianuarie 2019
Deschide Închide

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, organizează examen de promovare în trepte profesionale imediat superioare celor deţinute de personalul contractual, în data de 8 ianuarie 2019, ora 10.00, proba practică, organizată la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, după cum urmează:

 

Examenul constă în probă practică. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte din 100 maxim posibile.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 8 ianuarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru examenul de promovare din 8 ianuarie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru examenul de promovare din 8 ianuarie 2019

10.12.2018
Examen de promovare (PC) în data de 10 decembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează  examen de promovare în grade/ trepte profesionale imediat superioare celor deţinute de personalul contractual, în data de 10 decembrie 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:

Examenul de promovare în grad profesional va consta în redactarea unei lucrări scrise. Proba scrisă va avea loc în data de 10 decembrie 2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A.


Examenul de promovare în treaptă profesională va consta într-o probă practică. Proba practică va avea loc în data de 10 decembrie 2018, ora 13.00, la Bazinul Olimpic, Bdul Republicii nr.3, Alba Iulia.

 

Rezultatele probelor vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 10 decembrie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru examenul de promovare din 10 decembrie 2018

10.12.2018
Concurs în data de 9 ianuarie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, în data de 9 ianuarie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția Poliția Locală
Serviciul Poliția Locală:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - Șofer, treapta I, cod COR 832201 - studii medii.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 9 ianuarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 9 ianuarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 9 ianuarie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 9 ianuarie 2019

07.12.2018
Concurs în data de 17 decembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, în data de 17 decembrie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Primăria Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Unitatea de Management a proiectului „Alba Iulia – administrație publică digitală”

- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Responsabil financiar - studii universitare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 17 decembrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 17 decembrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 17 decembrie 2018

06.12.2018
Selecție post de voluntar pentru rolul de asistent manager proiect
Deschide Închide

Nr. 121669/05.12.2018

 

ANUNȚ

 

 

            Municipiul Alba Iulia anunță selecția unui post de voluntar pentru rolul de asistent manager care să se alăture echipei din cadrul Unității de Management a proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LICEUL CU PROGRAM SPORTIV”. Perioada de desfășurare a activității de voluntariat: 11.12.2018 – 31.07.2020.

            Activitatea de voluntariat va presupune următoarele responsabilități:

- va asigura fluxul de corespondență cu finanțatorul, partenerii și alte părți implicate în cadrul proiectului;
- va asigura secretariatul ședințelor de management de proiect;
- va îndeplini orice alte atribuții necesare în vederea atingerii obiectivelor proiectului și realizării activităților acestuia;
- va redacta minutele întâlnirilor de lucru interne;
- va asigura arhivarea și înregistrarea tuturor documentelor primite și transmise către terți;
- va participa la ședințele periodice ale echipei de proiect;
- va comunica cu fiecare membru al echipei, în vederea evaluării progreselor înregistrate în cadrul proiectului;
- va asigura monitorizarea stadiului implementării proiectului care se realizează prin: participarea la reuniuni/întâlniri periodice/extraordinare de management a proiectului, elaborarea rapoartelor tehnice și financiare cu respectarea termenelor și condițiilor impuse în contract, elaborarea rapoartelor trimestriale;
- va participa la reuniuni pe perioada sustenabilității în vederea monitorizării desfășurării sustenabilității proiectului.

            Condiții:

            - Să aibă studii superioare;

            - Să fie apt/apta din punct de vedere medical;

            - Disponibilitate privind programul de lucru;

Cererea (care se obține de la Camera 110, etaj I) se depune la registratura Municipiului Alba Iulia, Calea Moților nr. 5A până în data de 10.12.2018 ora 12.Anunțul format PDF se regăsește aici.


VEZI ARHIVA 2007-2011