a

Locuri de muncă

24.09.2018
Examen de promovare grad (FP) în data de 25 octombrie 2018
Deschide Închide

Direcția de Asistență Socială, organizează  examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, în data de 25 octombrie 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Bucovinei, nr. 3 iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 25 octombrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru examenul de promovare din 25 octombrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru examenul de promovare din 25 octombrie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru examenul de promovare din 25 octombrie 2018

20.09.2018
Concurs în data de 22 octombrie 2018
Deschide Închide

Direcția de Asistență Socială cu sediul Alba Iulia, Strada Bucovinei Nr. 3, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată, în data de 22 octombrie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția de Asistență Socială
Serviciul Financiar, Administrativ Achiziții Publice
Compartiment contabilitate, salarizare, achiziții publice:

 

- un post, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional principal.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 22 octombrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatul probei scrise pentru concursul din 22 octombrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele contestatiei pentru proba scrisa la concursul din 22 octombrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu la concursul din 22 octombrie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 22 octombrie 2018

05.09.2018
Concurs în data de 9 octombrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 9 octombrie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Compartiment impozite și taxe locale:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Referent, clasa III, gradul profesional superior - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 9 octombrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei suplimentare eliminatorii pentru concursul din 9 octombrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 9 octombrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 9 octombrie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 9 octombrie 2018

27.08.2018
Examen de promovare (PC) în data de 11 septembrie 2018
Deschide Închide

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, organizează examen de promovare în grade/ trepte profesionale imediat superioare celor deţinute de personalul contractual, în data de 11 septembrie 2018, ora 10.00, proba scrisă, organizată la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, după cum urmează:

 

Examenul constă din: redactarea unei lucrări scrise. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte din 100 maxim posibile.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 11 sep. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru examenul de promovare din 11 sep. 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru examenul de promovare din 11 sep. 2018

22.08.2018
Concurs în data de 25 septembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică specifică de execuție vacantă, în data de 25 septembrie 2018, ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția Poliția Locală
Serviciul Poliția Locală:
Biroul Instruire, Logistică, Activitate comercială, Protecția mediului
Compartiment Activitate Comercială:


- un post funcţie publică specifică de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată - Polițist local, clasa I, gradul profesional debutant.Mai multe detalii regăsiţi aici.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 25 septembrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 25 septembrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 25 septembrie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 25 septembrie 2018

Bibliografia

20.08.2018
Concurs în data de 11 septembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, în data de 11 septembrie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Centrul național de informare și promovare turistică municipiul Alba Iulia:

 

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, gradul profesional debutant. cod COR 242201 - studii superioare.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 11 septembrie 2018

Proces verbal cuprinzând probei scrise pentru concursul din 11 septembrie 2018

Proces verbal cuprinzând răspunsul contestației pentru concursul din 11 septembrie 2018

09.08.2018
Concurs în data de 28 august 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuţie temporar vacantă, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, în data de 28 august 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
Creșa 1 Ampoi:

- un post, funcţie contractuală de execuție, temporar vacantă, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului - Administrator, treapta II, Cod COR 515104.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 28 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 28 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 28 august 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 28 august 2018

24.07.2018
Concurs în data de 14 august 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă determinată, în data de 14 august 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Compartiment Spațiul Expozițional Principia:

- un post funcţie contractuală de execuție, vacantă - Consilier, gradul profesional debutant, pe perioadă nedeterminată, cod COR 242201 - studii superioare.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 14 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 14 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 14 august 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 14 august 2018

23.07.2018
Concurs în data de 7 august 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție temporar vacantă, în data de 7 august 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția cheltuieli
Compartimentul transport, liberă inițiativă:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului - Inspector, clasa I, gradul profesional principal - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Procer verbal cuprinzând rezultatul selecției dosarului pentru concursul din 7 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 7 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 7 august 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 7 august 2018

19.07.2018
Concurs în data de 21 august 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție publică de execuţie vacantă, în data de 21 august 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor:

- 1 post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional asistent - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 21 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 21 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 21 august 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 21 august 2018


VEZI ARHIVA 2007-2011