a

Locuri de muncă

11.03.2019
Concurs în data de 19 martie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacante, pe durată determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 19 martie 2019 ora 10.00, proba scrisă, organizată la la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Transport Innovation Gender Observatory – acronim TInnGO”:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Manager proiect.

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Expert comunicare și PR.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 19 martie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 19 martie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 19 martie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 19 martie 2019

11.03.2019
Concurs în data de 3 aprilie 2019
Deschide Închide

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi, funcţii contractuale de execuție vacante, în data de 3 aprilie 2019, ora 10.00, proba scrisă, organizată la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, iar interviul va avea loc în data de 09 aprilie 2019, ora 10:00, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia
Compartimentul juridic și resurse umane:

- Un post de inspector de specialitate debutant, normă întreagă, studii superioare, pe perioadă nedeterminată


Compartimentul administrativ:

- Un post de șofer treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată

 

 

Locul desfășurării concursului: sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 3 aprilie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 3 aprilie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele contestației la proba scrisă pentru concursul din 3 aprilie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 3 aprilie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 3 aprilie 2019

06.03.2019
Concurs în data de 14 martie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacante, pe durată determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 14 martie 2019 ora 10.00, proba scrisă, organizată la la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Rumorless Cities”:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Manager proiect.

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Manager comunicare și PR.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 14 martie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 14 martie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 14 martie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 14 martie 2019

04.03.2019
Examen de promovare (PC) în data de 26 martie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează  examen de promovare în grade/ trepte profesionale imediat superioare celor deţinute de personalul contractual, în data de 26 martie 2019 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:

 

Examenul de promovare în grad profesional va consta în redactarea unei lucrări scrise. Proba scrisă va avea loc în data de 26 martie 2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A.

 

Rezultatele probelor vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional din data de 26 martie 2019

Proces verbal privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional din data de 26 martie 2019

27.02.2019
Concurs în data de 7 martie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale vacante, pe perioadă determinată, în data de 7 martie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la a sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Positive City ExChange – acronim CityxChange”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Manager de proiect;

- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert comunicare și PR;

- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert tehnic;

- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert tehnic.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 7 martie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 7 martie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 7 martie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 7 martie 2019

24.02.2019
Concurs în data de 6 martie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe durată determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 06 martie 2019 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „The impact of euroscepticism on the contruction of Europe”:


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert local.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 6 martie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 6 martie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 6 martie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 6 martie 2019

14.02.2019
Concurs în data de 20 martie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 20 martie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor:

 

- un post, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată - Inspector, clasa I, gradul profesional superior.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare din 20 martie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei suplimentare eliminatorii de testare a cunoștințelor de operare PC pentru concursul din 20 martie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 20 martie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 20 martie 2019

11.02.2019
Concurs în data de 19 februarie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale vacante, pe perioadă determinată și anume perioada de implementare a proiectului, cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, în data de 19 februarie 2019 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Direcția Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din municipiul Alba Iulia - MICESA”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Manager de caz preșcolari;

- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Coordonator activități măsuri de ocupare

- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Coordonator activități socio-medicaleMai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 19 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 19 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 19 februarie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 19 februarie 2019

06.02.2019
Concurs în data de 14 februarie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe durată determinată și anume perioada de implementare a proiectului, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 14 februarie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Start-up Plus – Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Asistent administrativ.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 14 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 14 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei interviu pentru concursul din 14 februarie 2019

Centralizator cuprinzând rezultatele pentru concursului din 14 februarie 2019

06.02.2019
Concurs în data de 14 februarie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe durată determinată și anume perioada de implementare a proiectului, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 14 februarie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Alba Iulia – administrație publică digitală”:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Expert IT.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 14 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 14 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei interviu pentru concursul din 14 februarie 2019

Centralizator cuprinzând rezultatele concursulul din 14 februarie 2019


VEZI ARHIVA 2007-2011