a

Locuri de muncă

18.11.2019
Examen de promovare (FP) în data de 18 decembrie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, în data de 18 decembrie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:

 

Examenul de promovare în grad profesional va consta în redactarea unei lucrări scrise și interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 18 decembrie 2019, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

 

Rezultatele probelor vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 18 decembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru examenul de promovare din 18 decembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele interviului pentru examenul de promovare din 18 decembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele finale pentru examenul de promovare din 18 decembrie 2019

15.11.2019
Examen de promovare (PC) în data de 6 decembrie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează  examen de promovare în grade/ trepte profesionale imediat superioare celor deţinute de personalul contractual, în data de 6 decembrie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:

 

Examenul de promovare în grad profesional va consta în redactarea unei lucrări scrise. Proba scrisă va avea loc în data de 6 decembrie 2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A.

 

Rezultatele probelor vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 6 decembrie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 6 decembrie 2019

15.10.2019
Concurs în data de 23 octombrie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de o oră pe zi, în data de 23 octombrie, ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5 A, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Politic regionale spre Ecologizarea Sectorului Locuințelor Sociale – acronim SOCIAL GREEN (Regional Policies Towards Greening the Social Housing Sector)”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Asistent Manager Proiect.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 23 octombrie 2019

14.10.2019
Concurs în data de 5 noiembrie 2019
Deschide Închide

Direcția de Asistență Socială, organizează concurs de recrutare în data de 05.11.2019, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, funcții contractuale de execuție, pe perioadă determinată (2 ani și 4 luni), în Unitatea de management a proiectului „La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia, după cum urmează:
- 2 posturi de îngrijitor bătrâni la domiciliu, normă întreagă.

- 1 post de medic, cu fracțiune de normă de 1 oră/zi.

 

Condiții de desfășurare a concursului:
Concursul (proba scrisă) se va desfășura în data de 05.11.2019, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială, B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia, iar data, ora și locul organizării interviului se anunță odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 5 noiembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 5 noiembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 5 noiembrie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 5 noiembrie 2019

14.10.2019
Concurs în data de 5 noiembrie 2019
Deschide Închide

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi, funcţii contractuale de execuție vacante, în data de 5 noiembrie 2019, ora 10.00, proba scrisă, organizată la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, iar data, ora și locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă/practică, la aceeași locație, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia
Serviciului contabilitate şi asistenţă beneficiari
Compartimentului asistenţă medicală:

- Un post de KINETOTERAPEUT GRADUL DEBUTANT - normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, studii superioare,

- Un post de PREOT - normă 1/2, pe perioadă nedeterminată, studii superioare,

- Un post de INFIRMIERĂ – normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, studii generale.

 

Concursul constă din:
- probă scrisă, proba practică şi interviu pentru postul de kinetoterapeut debutant;
- probă scrisă şi interviu pentru postul de preot;
- probă practică şi interviu pentru postul de infirmieră.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar: proba scrisă în data de  05.11.2019, ora 10:00 pentru postul de kinetoterapeut debutant şi preot, iar de la ora 12:00 proba practică pentru postul de infirmieră.
Proba practică pentru postul de kinetoterapeut gradul debutant se va desfaşura în data de 07.11.2019, ora 10:00.

Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă/practică, la aceeaşi locaţie.
Locul desfasurării concursului: sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pană în data de 25.10.2019 inclusiv, ora 15:00 la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice, str. Lalelelor, nr. 60.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 5 noiembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 5 noiembrie 2019

Informare privind desfășurarea probei de interviu

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru concursul din 5 noiembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 5 noiembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele contestatiei probei de interviu pentru concursul din 5 noiembrie 2019

Centralizator cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 5 noiembrie 2019

08.10.2019
Concurs în data de 29 octombrie 2019
Deschide Închide

Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, în data de 29 octombrie 2019 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul http://www.apulum.ro, la secțiunea specială creată în acest scop, respectiv Locuri de muncă, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe

Creşa 1 Ampoi

 - un post educator puericultor - pe perioadă nedeterminată, cod COR 341502;

 - un post de îngrijitor de copii, pe perioadă nedeterminată, cod COR - 531101;

 

Creşa 2 Ampoi

 - un post educator puericultor - pe perioadă nedeterminată, cod COR 341502.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatul contestației probei scrise pentru concursul din 29 octombrie 2019

24.09.2019
Concurs în data de 24 octombrie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 24 octombrie 2019, ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism, amenajarea teritorului
Serviciul urbanism:

- un post funcţie publică de executie, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 24 octombrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 24 octombrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 24 octombrie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 24 octombrie 2019

19.09.2019
Concurs în data de 1 octombrie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 3 ore pe zi, în data de 1 octombrie, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se anunţă odată cu afişare rezultatelor probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5 A, după cum urmează:


Unitatea de Management a proiectului „Alba Iulia 360 – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate”
- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Coordonator Activitate A5Mai multe detalii regăsiţi anexat.

18.09.2019
Concurs în data de 26 septembrie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 1 ore pe zi, în data de 26 septembrie, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei nr. 6, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale – acronim SOCIAL GREEN (Regional Policies Towards Greening the Social Housing Sector)”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Asistent Manager Proiect,

- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert Local 2Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatul contestației probei scrise pentru concursul din 26 septembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 26 septembrie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 26 septembrie 2019

16.09.2019
Concurs în data de 25 septembrie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 25 septembrie, ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Start-up Plus – Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert juridic.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 25 septembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 25 septembrie 2019


VEZI ARHIVA 2007-2011