a

Locuri de muncă

22.06.2022
Concurs în data de 25 iulie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 25 iulie 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Biroul constatare, impunere, persoane fizice:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional principal.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 25 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 25 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 25 iulie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 25 iulie 2022

17.06.2022
Concurs în data de 11 iulie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție, vacante, în data de 11 iulie 2022, ora 09.00, proba practică, respectiv la ora 14.00 proba scrisă, organizată la sediul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 38 A, Alba Iulia, iar data, ora și locul organizării interviului se va anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă și la proba paractică, la sediul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 38 A, Alba Iulia, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia
Serviciul Baze sportive și agrement
1. Compartiment Bazin olimpic
     1 — post muncitor fochist, pe perioadă nedeterminată, Cod COR 818208

Condiții specifice de participare:
     Studii generale
     Calificare pentru meseria de fochist
     Autorizație de fochist vizată la zi
     Vechime în specialitate necesară: minim 9 ani
Concursul va consta într-o probă practică și interviu.


     2 — posturi îngrijitor clădiri, pe perioadă nedeterminată, Cod COR 515301

Condiții specifice de participare:
     Studii generale
     Vechime în specialitate necesară: -
Concursul va consta într-o probă practică și interviu.


2. Compartiment Toalete publice

     4 — posturi îngrijitor clădiri, pe perioadă nedeterminată, Cod COR 515301

Condiții specifice de participare:
         Studii generale
         Vechime în specialitate necesară: -
         Concursul va consta înfr-o probă practică și interviu.


Serviciul Financiar, administrativ, achiziții publice
1. Compartiment Investiții, Achiziții

     1- post inspector de specialitate, grad I, pe perioadă nedeterminată Cod COR 242203
Condiții specifice de participare:

         Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință (RSI): stiințe economice sau tehnice
         Cunoștințe de operare pe calculator — nivel mediu   Vechime în specialitate necesară: - minim 4 ani Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.

 

2. Compartiment Administrativ, organizare sportivă
1- post inspector de specialitate, grad I, pe perioadă nedeterminată Cod COR 242203

Condiții specifice de participare;
         Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință (RSI): stiințe tehnice            Conoștințe de operare pe calculator — nivel mediu.

         Vechime în specialitate necesară: - minim 4 ani

         Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.


1 — post îngrijitor clădiri, pe perioadă nedeterminată, Cod COR 5 15301

Condiții specifice de participare:
Studii generale
Vechime în specialitate necesară: -
Concursul va consta într-o probă practică și interviu.


1 — post muncitor calificat, pe perioadă nedeterminată, Cod COR 721424

Condiții specifice de participare:
         Studii generale
     Calificare pentru meseria de lăcătuș mecanic, electromecanic, prelucrător prin așchiere, mecanic.
         Vechime în specialitate necesară: minim 9 ani
Concursul va consta într-o probă practică și interviu.


1    — post muncitor calificat, pe perioadă nedeterminată, Cod COR 741215

Condiții specifice de participare:
     Studii generale
     Calificare pentru meseria de electromecanic.
     Vechime în specialitate necesară: minim 3 ani
Concursul va consta într-o probă practică și interviu.


2    — posturi muncitor calificat, pe perioadă nedeterminată, Cod COR 721424

Condiții specifice de participare:
 Studii generale
     Calificare pentru meseria de lăcătuș mecanic, electromecanic, prelucrător prin așchiere, mecanic.
     Vechime în specialitate necesară:-
Concursul va consta într-o probă practică și interviu.


1    — post portar, 1/2 norma, pe perioada nedeterminata, Cod COR 962909

Condiții specifice de participare:
     Studii generale
 Vechime în specialitate necesară: -
Concursul va consta într-o probă practică și interviu.


2    — posturi muncitor necalificat, pe perioadă nedeterminată, Cod COR 931201

Condiții specifice de participare:
     Studii generale
     Vechime în specialitate necesară: -
Concursul va consta într-o probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 11 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei practice pentru concursul de recrutare din 11 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 11 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 11 iulie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 11 iulie 2022

09.06.2022
Concurs în data de 1 iulie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 1 iulie 2022, ora 10.00, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, proba scrisă la sediul Direcției Programe Alba Iulia, str. Bucovinei nr.6, iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public de asistență medicală

- un post asistent medical gradul debutant, pe perioadă nedeterminată , Cod COR:325901Mai multe detalii regăsiţi aici.

Proces verbal privind rezultatul selecției pentru concursul de recrutare din 1 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 1 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 1 iulie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 1 iulie 2022

09.06.2022
Concurs în data de 4 iulie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 4 iulie 2022, ora 11.00, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, proba scrisă la sediul Direcției Programe Alba Iulia, str. Bucovinei nr.6, iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân

- un post de inspector de specialitate, cls I, gradul profesional debutant, pe perioadă nedeterminată , Cod COR:242203Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 4 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 4 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 4 iulie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 4 iulie 2022

08.06.2022
Concurs în data de 12 iulie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere, vacantă, în data de 12 iulie 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul Poliția Locală:

- un post, funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - șef serviciu, clasa I, gradul I.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 12 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 12 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 12 iulie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 12 iulie 2022

08.06.2022
Concurs în data de 11 iulie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată, în data de 11 iulie 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția juridică
Compartiment autoritate tutelară:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional principal.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 11 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 11 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 11 iulie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 11 iulie 2022

06.06.2022
Concurs în data de 29 iunie 2022
Deschide Închide

Creșa Municipiului Alba Iulia din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia,  str. Alexandru cel Bun nr. 13, organizează concurs de recrutare în data de 29 iunie 2022, ora 10.00, pentru ocuparea posturilor vacante, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată, proba scrisă se va desfășura la sediul Direcției Programe Alba Iulia, str. Bucovinei nr.6, iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă la sediul Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun nr. 13 și pe site, www.apulum.ro, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Creșa Municipiului Alba Iulia

- 2 posturi educator puericultor - pe perioadă nedeterminată, cod COR 341502Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 29 iunie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 29 iunie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 29 iunie 2022

02.06.2022
Concurs în data de 6 iulie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publica de execuție, vacantă, în data de 6 iulie 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul Poliția Locală
Compartiment Dispecerat, monitorizare:
 

- un post, funcţie publica de execuție, pe perioadă nedeterminată - polițist local, clasa I, gradul profesional asistent.

 

Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştiinţelor de operare PC nivel mediu va avea loc în data de 5 iulie 2022 ora 11.00,  la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A.

Concursul va consta într-o proba suplimentară eliminatorie, probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 6 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei suplimentare eliminatorii pentru concursul de recrutare din 6 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 6 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 6 iulie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 6 iulie 2022

02.06.2022
Concurs în data de 28 iunie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție, vacantă, în data de 28 iunie 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul Poliția Locală
Biroul instruire logistică, activitate comercială, protecția mediului:
 

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - șofer, treapta I, Cod COR 832201.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

12.05.2022
Concurs în data de 18 mai 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 18 mai 2022, ora 10:00, interviul, organizat la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, pentru ocuparea unui post, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă determinată, în Unitatea de Management a proiectului „Novel roles of regional and Local authorities in supporting energy consumers behaviour change towards a low CARBOn economy – acronim LOCARBO (Modalități inovatoare prin care autoritățile regionale și locale să susțină schimbările de comportament a consumatorilor de energie către o economie cu emisii reduse de carbon)", după cum urmează:

- un post de Expert juridic.

Concursul va consta într-o probă selecție dosare și o probă interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 18 mai 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 18 mai 2022

Centralizator privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 18 mai 2022