a

Locuri de muncă

29.05.2019
Concurs în data de 7 iunie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 7 iunie 2019, ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Start-up Plus – Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Monitor activitate firme nou înființate.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 7 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 7 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 7 iunie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 7 iunie 2019

28.05.2019
Concurs în data de 6 iunie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe durată determinată și anume perioada de implementare a proiectului, în data de 06 iunie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Start-up @CENTRU”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert înființare afaceri și mentorat.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 6 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 6 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 6 iunie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 6 iunie 2019

24.05.2019
Examen de promovare (FP) în data de 24 iunie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, în data de 24 iunie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:

 

Examenul de promovare în grad profesional va consta în redactarea unei lucrări scrise și interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 24 iunie 2019 ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

 

Rezultatele probelor vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 24 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru examenul de promovare din 24 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru examenul de promovare din 24 iunie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru examenul de promovare din 24 iunie 2019

22.05.2019
Concurs în data de 05 iunie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție temporar vacantă, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, în data de 05 iunie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul http://www.apulum.ro, la secțiunea specială creată în acest scop, respectiv locuri de muncă, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public de asistență medicală
Colegiul Tehnic "Alexandru Domșa":

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului - Asistent medical, cod COR 222101.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 5 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 5 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 5 iunie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 5 iunie 2019

15.05.2019
Concurs în data de 18 iunie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 18 iunie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția Poliția Locală
Serviciul Poliția Locală
Biroul instruire, logistică, activitate comercială, protecția mediului:

- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - polițist local, clasa I, gradul profesional debutant.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 18 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatul contestației selecției dosarelor pentru concursul din 18 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 18 iunie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 18 iunie 2019

08.05.2019
Concurs în data de 29 mai 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală, vacantă, în data de 29 mai 2019 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul evenimente publice, comunicare și turism:

- un post, funcţie contractuală de conducere, pe perioadă nedeterminată - șef serviciu, gradul II, cod COR 111225 - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 29 mai 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 29 mai 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 29 mai 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 29 mai 2019

02.05.2019
Concurs în data de 13 mai 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacante, pe durată determinată, în data de 13 mai 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Unitatea de Management a proiectului „Eficacitatea politicilor urbane de mediu pentru îmbunătățirea eficienței resurselor — acronim EURE”


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Manager de proiect.

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Expert comunicare și PR.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 13 mai 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 13 mai 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 13 mai 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 13 mai 2019

19.04.2019
Concurs în data de 22 mai 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 22 mai 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia. Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC-nivel superior, va avea loc în data de 20.05.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul http://www.apulum.ro, la secțiunea specială creată în acest scop, respectiv locuri de muncă, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor:

 

- un post, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată - Inspector, clasa I, gradul profesional superior.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 22 mai 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei suplimentare eliminatorii de testare a cunoștințelor de operare PC pentru concursul din 22 mai 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 22 mai 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 22 mai 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele contestației probei de interviu pentru concursul din 22 mai 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 22 mai 2019

08.04.2019
Concurs în data de 17 aprilie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale vacante, pe durată determinată și anume perioada de implementare a proiectului, în data de 17 aprilie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Start-up @CENTRU”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert înființare afaceri și mentorat;

- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Asistent administrativ.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 17 aprilie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 17 aprilie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 17 aprilie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 17 aprilie 2019

03.04.2019
Concurs în data de 8 mai 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, prin Ordinul ANFP nr. 12557/2019, aprobă condițiile pentru organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 8 mai 2019, ora 9.00, proba suplimentară - cunoștințe operare PC, ora 11.00 proba scrisă, organizate la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publice.


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism, amenajarea teritorului:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Arhitect Șef.Ordinul ANFP de aprobare a condițiilor de desfășurare a concursului se găsește aici.

 

Bibliografia concursului se poate vizualiza aici.

 

Fișa postului o puteți regăsi aici.


VEZI ARHIVA 2007-2011