a

Locuri de muncă

26.11.2018
Concurs în data de 6 decembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului funcție contractuale vacantă, pe perioadă determinată, și anume perioada de implementare a proiectului, cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, în data de 6 decembrie 2018 la ora 11.00, proba scrisă, după cum urmează:

 

Unitatea de Management a proiectului „Cargo-bicicleta- agent de schimbare al orașului„ - acronim CityChangerCargoBike CCCB, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020

-1 Post Manager proiect:

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare din data de 06 decembrie 2018

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din data de 06 decembrie 2018

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru concursul de recrutare din data de 06 decembrie 2018

Centralizator nominal privind rezultatul finale pentru concursul de recrutare din data de 06 decembrie 2018

23.11.2018
Concurs în data de 17 decembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, în data de 17 decembrie 2018 ora 11.00, proba practică, organizată la Primăria Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul resurse umane - administrativ:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - îngrijitor clădiri, cod COR 515301 - studii medii.



Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 17 decembrie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 17 decembrie 2018

20.11.2018
Concurs în data de 5 decembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie temporar vacante, pe durată determinată până la revenirea titularilor posturilor, în data de 5 decembrie 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului - Inspector de specialitate debutant, Cod COR 242203.

 

Direcția Creșe
Creșa 2 Ampoi:
- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului - Ingrijitor de copii, Cod COR 531101.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 5 decembrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 5 decembrie 2018 

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 5 decembrie 2018 

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 5 decembrie 2018 

16.11.2018
Examen de promovare (PC) în data de 10 decembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează  examen de promovare în grade/ trepte profesionale imediat superioare celor deţinute de personalul contractual, în data de 10 decembrie 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:

Examenul de promovare în grad profesional va consta în redactarea unei lucrări scrise. Proba scrisă va avea loc în data de 10 decembrie 2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A.


Examenul de promovare în treaptă profesională va consta într-o probă practică. Proba practică va avea loc în data de 10 decembrie 2018, ora 13.00, la Bazinul Olimpic, Bdul Republicii nr.3, Alba Iulia.

 

Rezultatele probelor vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro.



Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 10 decembrie 2018

13.11.2018
Concurs în data de 23 noiembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe durată determinată și anume perioada de implementare a proiectului, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 23 noiembrie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Primăria Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Sănătate pentru toți/Salute per Tutti”:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - Supervizor de proiect.



Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 23 noiembrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 23 noiembrie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 23 noiembrie 2018

07.11.2018
Concurs în data de 16 noiembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale vacante, în data de 16 noiembrie 2018 ora 11.00, după cum urmeaza:

- 1 post Manager proiect

- 1 post Expert comunicare si PR.



Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 16 noiembrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele contestației selecției dosarelor pentru concursul din 16 noiembrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 16 noiembrie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 16 noiembrie 2018

07.11.2018
Concurs în data de 11 decembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 11 decembrie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Biroul urmărire impozite și taxe locale, persoane fizice și juridice:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare.



Mai multe detalii regăsiţi anexat.

06.11.2018
Examen de promovare grad (PC) în data de 22 noiembrie 2018
Deschide Închide

Direcția de Asistență Socială, organizează  examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deţinut de personalul contractual, în data de 22 noiembrie 2018 ora 10.00, proba scrisă, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

 

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 22 noiembrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 22 noiembrie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 22 noiembrie 2018



05.11.2018
Concurs în data de 27 noiembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie vacante, în data de 27 noiembrie 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
Creșa 1 Ampoi:

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - Administrator, treapta II, Cod COR 515104.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 27 noiembrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 27 noiembrie 2018

01.11.2018
Examen de promovare grad (FP) în data de 4 decembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează  examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, în data de 4 decembrie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:



Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 4 decembrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru examenul de promovare din 4 decembrie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru examenul de promovare din 4 decembrie 2018


VEZI ARHIVA 2007-2011