a

Locuri de muncă

20.08.2021
Concurs în data de 21 septembrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere, vacantă, în data de 21 septembrie 2021 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția tehnică, dezvoltare:

- un post, funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - director executiv, clasa I, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 21 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 21 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 21 septembrie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 21 august 2021

18.08.2021
Concurs în data de 10 septembrie 2021
Deschide Închide

Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 10 septembrie 2021, ora 10.00, proba practică, organizată la Creșa 2 Ampoi, Str. Livezii, nr. 47, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul www.apulum.ro, la secțiunea special creată în acest scop, respectiv Locuri de muncă, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
Creșa 2 Ampoi

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor bucătar, cod COR 512001.

 

 

Concursul va consta într-o probă practică și interviu.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 10 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei practice pentru concursul de recrutare din 10 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 15 septembrie 2021

Centralizator privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 15 septembrie 2021

11.08.2021
Concurs în data de 14 septembrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 14 septembrie 2021 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului
Serviciul autorizări:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 14 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 14 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 14 septembrie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 14 septembrie 2021

10.08.2021
Concurs în data de 26 august 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție, temporar vacantă, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, în data de 26 august 2021, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public de asistență medicală:

- un post, funcție contractuală de execuție, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului - asistent medical, cod COR 325901.

Concursul va consta din probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 26 august 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 26 august 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 26 august 2021

Centralizator nominal cuprinzand rezultatul final pentru concursul de recrutare din 26 august 2021

02.08.2021
Concurs în data de 24 august 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 24 august 2021, ora 10.00 pentru ocuparea posturilor vacante, funcţii contractuale de execuție:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public de asistență medicală


- 2 posturi asistent medical principal, pe perioadă nedeterminată, Cod COR 325901

Concursul va consta din probă scrisă și interviu.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 24 august 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 24 august 2021

Proces verbal privind rezultatul contestației probei scrise pentru concursul de recrutare din 24 august 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 24 august 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 24 august 202112.07.2021
Concurs în data de 20 iulie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 20 iulie 2021, ora 10:00, proba de selecție a dosarelor, pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă determinată, funcție contractuală de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Tome for International CooperaTion : Active Cities” („Momentul pentru cooperarea internațională : orașe active” ), acronim „TICTAC", după cum urmează:

- un post Coordonator de activitate.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 20 iulie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 20 iulie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 20 iulie 2021

Centralizator privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 20 iulie 2021

12.07.2021
Concurs în data de 3 august 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție, vacantă, în data de 3 august 2021 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul resurse umane - administrativ
Biroul administrativ:

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - mașinist la mașini pentru terasamente, cod COR 834201.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

05.07.2021
Concurs în data de 14 iulie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 14 iulie 2021, ora 10:00, proba de selecție a dosarelor, pentru ocuparea posturlui vacant, pe perioadă determinată, funcție contractuală de execuție, în Unitatea de management a proiectului „O nouă viață în ”LUMEA NOUĂ” - Alba Iulia", după cum urmează:

- un Post de Expert sistem MySmis;

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 14 iulie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 14 iulie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 14 iulie 2021

Centralizator privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 14 iulie 2021

01.07.2021
Concurs în data de 22 iulie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 22 iulie 2021, ora 11.00 pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul baze sportive și agrement
Compartiment zone de agrement și toalete publice:

- 1 post îngrijitor clădiri, pe perioadă nedeterminată, Cod COR 515301

Concursul va consta din probă practică și interviu.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 22 iulie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei practice pentru concursul de recrutare din 22 iulie 2021

28.06.2021
Concurs în data de 21 iulie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție, vacantă, în data de 21 iulie 2021, ora 11.00, proba practică, organizată la "Adăpostul public al câinilor fără stăpân" din municipiul Alba Iulia, str. Rogozului, nr. 40, iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân:

- un post, funcție contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor necalificat, Cod COR 962201.

Concursul va consta din parte practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 21 iulie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei practice pentru concursul de recrutare din 21 iulie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei interviului pentru concursul de recrutare din 21 iulie 2021

Centralizator privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 21 iulie 2021