a

Locuri de muncă

21.02.2020
Concurs în data de 24 martie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere, vacantă, în data de 24 martie 2020 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul investiții și lucrări publice
Direcția tehnică, dezvoltare:

- un post, funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - șef serviciu, clasa I, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 24 martie 2020

17.02.2020
Concurs în data de 26 februarie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de o oră pe zi, în data de 26 februarie 2020, ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Unitatea de Management a proiectului „Personaje antice în dialoguri virtuale cu vizitatorii Muzeului Principia”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Manager proiect;

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 26 februarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 26 februarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 26 februarie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 26 februarie 2020

14.02.2020
Concurs în data de 18 martie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere, vacantă, în data de 18 martie 2020 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția tehnică, dezvoltare:

- un post, funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - director, clasa I, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

 

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 18 martie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 18 martie 2020

13.02.2020
Concurs în data de 17 martie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 17 martie 2020 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Compartimentul încasări impozite și taxe locale:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - inspector, clasa I, gradul profesional superior.

Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștiințelor de operare PC nivel avansat va avea loc în data de 16 martie 2020 ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților nr.5AMai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 17 martie 2020

10.02.2020
Concurs în data de 19 februarie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi,în data de 19 februarie 2020, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency”, („Eficacitatea politicilor urbane de mediu pentru imbunătățirea eficienței resurselor”)-acronim EURE


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert comunicare și PR;Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 19 februarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 19 februarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 19 februarie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 19 februarie 2020

30.01.2020
Concurs în data de 10 februarie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi,în data de 10 februarie 2020, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Alba Iulia 360 – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert îmbunătățire condiții de locuit;Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 10 februarie 2020

29.01.2020
Concurs în data de 19 februarie 2020
Deschide Închide

Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 19 februarie 2020, ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul http://www.apulum.ro, la secțiunea specială creată în acest scop, respectiv Locuri de muncă, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
Creșa 2 Ampoi

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - Îngrijitor de copii, cod COR 531101.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 19 februarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 19 februarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 19 februarie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 19 februarie 2020

09.01.2020
Concurs în data de 20 ianuarie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi,în data de 20 ianuarie 2020, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Alba Iulia 360 – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert antreprenorial;Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 20 ianuarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 20 ianuarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 20 ianuarie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 20 ianuarie 2020

08.01.2020
Concurs în data de 17 ianuarie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu normă întreagă de 6 ore pe zi, în data de 17 ianuarie 2020 la ora 09.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Politic regionale spre Ecologizarea Sectorului Locuințelor Sociale – acronim SOCIAL GREEN (Regional Policies Towards Greening the Social Housing Sector)”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Responsabil financiar;Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 17 ianuarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 17 ianuarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 17 ianuarie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 17 ianuarie 2020

12.12.2019
Concurs în data de 7 ianuarie 2020
Deschide Închide

Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului, în data de 7 ianuarie 2020, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul http://www.apulum.ro, la secțiunea specială creată în acest scop, respectiv Locuri de muncă, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
Creșa 2 Ampoi

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului - Asistent medical, cod COR 222101.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 7 ianuarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 7 ianuarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 7 ianuarie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 7 ianuarie 2020


VEZI ARHIVA 2007-2011