a

Locuri de muncă

14.04.2020
Concurs în data de 27 aprilie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 27 aprilie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea postului temporar vacant, funcție contractuală de execuție, cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, în Unitatea de management a proiectului „Integrated Transport Systems : Transferable tools for Authorities – Sisteme integrate de transport : Instrumente transferabile autorităților – acronim SUITS", după cum urmează:


- un post expert tehnic.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare din 27 aprilie 2020

09.04.2020
Concurs în data de 5 mai 2020
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante, funcții contractuale de execuție, la Serviciul Întreţinerea domeniului public:
- 2 posturi muncitor vopsitor, treapta I;
- 1 post muncitor electrician, treapta I;
Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul din 5 mai 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 5 mai 2020

23.03.2020
Concurs în data de 14 aprilie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție, vacante, în data de 14 aprilie 2020, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul resurse umane - administrativ
Biroul administrativ:

- 3 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - mașinist la mașini pentru teresamente - (cilindru compactor, buldoexcavator, autogreder), cod COR 834201.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 14 aprilie 2020

18.03.2020
Concurs în data de 22 aprilie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 22 aprilie 2020, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Compartimentul încasări impozite și taxe locale:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - inspector, clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

17.03.2020
Concurs în data de 8 aprilie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție, vacante, în data de 8 aprilie 2020 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția Poliția Locală
Serviciul Poliția Locală
Biroul Paza Bunurilor I:

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - agent de pază, clasa I, cod COR 541201,

Condiţii specifice de participare:
➢    Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
➢    Vechime în specialitate necesară: -    
➢    Constituie un avantaj absolvirea cursului de agent de pază sau este înscris la curs;

 

Biroul Paza Bunurilor II:

- 3 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - agent de pază, clasa I, cod COR 541201.

Condiţii specifice de participare:
➢    Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
➢    Vechime în specialitate necesară: -    
➢    Constituie un avantaj absolvirea cursului de agent de pază sau este înscris la curs;

 

Concursul va consta din probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 8 aprilie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 8 aprilie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 8 aprilie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 8 aprilie 2020

16.03.2020
Concurs în data de 25 martie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 25.03.2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea postului temporar vacant, funcție contractuală de execuție, cu fracțiune de normă de o oră pe zi, în Unitatea de management a proiectului „Sănătate pentru toți 2 / Salute per Tutti 2", după cum urmează:
- un post coordonator local.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 25 martie 2020

09.03.2020
Concurs în data de 24 martie 2020
Deschide Închide

Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare în data de 24.03.2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor temporar vacante, funcții contractuale de execuție, pe perioadă determinată (30 luni), în Unitatea de management a proiectului „Seniori activi și fericiți prin Centrul de zi pentru persoane vârstnice Alba Iulia", după cum urmează:
- un post manager proiect, cu 1/2 normă

- un post expert identificare și recrutare grup țintă, cu 1/2 normă.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 24 martie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 24 martie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 24 martie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 24 martie 2020

06.03.2020
Concurs în data de 9 aprilie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii publice de execuție, vacante, în data de 9 aprilie 2020 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul administrarea domeniului public și privat
Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public
Compartimentul administrare parcări:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - inspector, clasa I, gradul profesional debutant;

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

04.03.2020
Concurs în data de 7 aprilie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 7 aprilie 2020 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul administrarea domeniului public și privat
Biroul urmărire financiară, executare contracte, piețe, târguri
Compartimentul pășuni, păduri, parc dendrologic:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

03.03.2020
Concurs în data de 16 martie 2020
Deschide Închide

Direcția de Asistență Socială, organizează concurs de recrutare în data de 16.03.2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante, funcții contractuale de execuție, pe perioadă determinată (un an și 10 luni), în Unitatea de management a proiectului „La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia, după cum urmează:
- 3 posturi de îngrijitor bătrâni la domiciliu, normă întreagă.

 

Condiții de desfășurare a concursului:

Concursul (proba scrisă) se va desfășura în data de 16.03.2020, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială, B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia, iar data, ora și locul organizării interviului se anunță odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 16 martie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 16 martie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 16 martie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 16 martie 2020


VEZI ARHIVA 2007-2011