a

Locuri de muncă

14.01.2021
Concurs în data de 17 februarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 17 februarie 2021, ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul administrarea domeniului public și privat
Biroul urmărire financiară, executare contracte, pieţe, târguri
Compartimentul păşuni, păduri, parc dendrologic:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 17 februarie 2021

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 17 februarie 2021

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 17 februarie 2021

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 17 februarie 2021

11.01.2021
Concurs în data de 3 februarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie, vacante, în data de 3 februarie 2021, ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Compartimentul centrul de resurse Academia Doamnelor:

- un post, funcţie contractuală de execuţie, pe perioadă nedeterminată - consilier, gradul I, cod COR 242201;

- un post, funcţie contractuală de execuţie, pe perioadă nedeterminată - consilier, gradul IA, cod COR 242201;Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 3 februarie 2021

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 3 februarie 2021

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 3 februarie 2021

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 3 februarie 2021

11.01.2021
Concurs în data de 2 februarie 2021
Deschide Închide

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi, funcţii contractuale de execuție, vacante, în data de 2 februarie 2021, ora 10.00, proba scrisă şi proba practică, organizată la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, iar data, ora și locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, la aceeași locație, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia
Serviciul contabilitate şi asistenţă beneficiari
Compartiment asistenţă medicală:

 

ASISTENT MEDICAL 2 POSTURI - normă intreagă, pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului asistenţă medicală al Serviciului contabilitate şi asistenţă beneficiari;
o ASISTENT MEDICAL - un post, pe perioada nedeterminată;
o ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL - un post, pe perioada nedeterminată.

 

Concursul constă din probă scrisă, practică şi interviu.

 

Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursul se va desfăşura după următorul calendar: în data de 02 FEBRUARIE 2021, proba scrisă de la ora 10:00, iar proba practică de la ora 12:00.
Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la scrisă şi proba practică, la aceeaşi locaţie.
Locul desfăşurării concursului: sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 25.01.2021 inclusiv, ora 15:00 la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice, str. Lalelelor, nr. 60.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Completare

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 2 februarie 2021

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise şi a probei practice pentru concursul din 2 februarie 2021

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 2 februarie 2021

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 2 februarie 2021

08.01.2021
Concurs în data de 11 februarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere, vacantă, în data de 11 februarie 2021 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția tehnică, dezvoltare:

- un post, funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - director executiv, clasa I, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 11 februarie 2021.

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 11 februarie 2021

07.01.2021
Concurs în data de 8 februarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 8 februarie 2021 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor:


- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 8 februarie 2021.

Anunț amânare concurs

Anunț privind data organizării concursului

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 8 februarie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul din 8 februarie 2021

Centralizator nominal al rezultatului la concursul din 8 februarie 2021

07.01.2021
Concurs în data de 25 ianuarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, temporar vacantă, în data de 25 ianuarie 2021 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor:


- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului - consilier, clasa I, gradul profesional asistent.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

06.01.2021
Concurs în data de 9 februarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi, funcţii publice de execuție, vacante, în data de 9 februarie 2021 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul administrarea domeniului public și privat
Biroul elaborare contracte şi administrarea domeniului public
Compartimentul administrare parcări:

- un post, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată – inspector, clasa I, gradul profesional debutant,

- un post, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată – consilier, clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 9 februarie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 9 februarie 2021

Proces verbal privind rezultatul contestației pentru concursul de recrutare din 9 februarie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru concursul de recrutare din 9 februarie 2021

Centralizator nominal privind rezultatele finale pentru concursul de recrutare din 9 februarie 2021

04.01.2021
Concurs în data de 13 ianuarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 13 ianuarie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă determinată, funcție contractuală de execuție, în Unitatea de management a proiectului „IRIS – Integration of Roma Through Innovative Skills", după cum urmează:


- un post responsabil de promovare proiect;

- 2 posturi de responsabil recrutare;

- un post de coordonator îmbunătățire condiții de locuire;

- un post coordonator activitate voluntariat.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 13 ianuarie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 13 ianuarie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru concursul de recrutare din 13 ianuarie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 13 ianuarie 2021

04.01.2021
Examen de promovare (FP) în data de 21 ianuarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează examen de promovare în clasă, în data de la 21 ianuarie 2021 ora 10.00 , proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A , după cum urmează:

 

Examenul de promovare va consta în redactarea unei lucrări scrise și interviu. Proba scrisă va avea loc în date din 21 ianuarie 2021, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A, iar data, ora și locul organizării interviului vor fi anunțate odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

 

Rezultatele probelor vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro .Mai multe detalii regăsiți anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru examenul de promovare în clasă din 21 ianuarie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru examenul de promovare în clasă din 21 ianuarie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru examenul de promovare în clasă din 21 ianuarie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru examenul de promovare în clasă din 21 ianuarie 2021

30.12.2020
Concurs în data de 2 februarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii publice de execuție, vacante, în data de 2 februarie 2021 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism. amenajarea teritoriului
Serviciul autorizări:

- 2  posturi, funcţii publice de execuţie, pe perioadă nedeterminată, consilier, clasa I, gradul  profesional  superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.