a

Locuri de muncă

11.07.2022
Concurs în data de 19 iulie 2022
Deschide Închide

     Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 19 iulie 2022, ora 11:00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacante, pe perioadă determinată, în Unitatea de Management a proiectului „RISE - cReștem Integritatea, tranSparența și Etica în administrația publică locală!", iar data, ora și locul organizării interviului se anunță odată cu afișarea rezultatelor probei scrise, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia și pe site-ul apulum.ro la secțiunea Locuri de muncă, după cum urmează:

 

-1 Post de expert design campanie;

 

-1 Post de expert coordonare campanie;

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 19 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 19 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 19 iulie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 19 iulie 2022

07.07.2022
Concurs în data de 3 august 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție, vacantă, în data de 3 august 2022, ora 11.00, proba practică, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul resurse umane - administrativ
Biroul administrativ:

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - îngrijitor clădiri, Cod COR 515301.

 

Concursul va consta într-o probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 3 august 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 3 august 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 3 august 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 3 august 2022

07.07.2022
Concurs în data de 14 iulie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 14 iulie 2022, ora 11:00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, pentru ocuparea unui post, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă determinată, în Unitatea de Management a proiectului „The Food Club: A European Network for Social Inclusion” (Food Club: O rețea europeană pentru incluziune socială) — acronim TFC", iar data, ora și locul organizării interviului se anunță odată cu afișarea rezultatelor probei scrise, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia și pe site-ul www.apulum.ro la secțiunea Locuri de muncă, după cum urmează:

- un post de Expert comunicare.

Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 14 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 14 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 14 iulie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 14 iulie 2022

07.07.2022
Examen de promovare (FP, aparat) în data de 11 august 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public, în data de la 11 august 2022 ora 11.00, proba scrisă, organizează sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:

 

Examenul de promovare în grad profesional va consta în redactarea lucrărilor scrise și interviu. Proba scrisă va avea loc în data din 11 august 2022 ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A, iar data, ora și locul organizării interviului vor fi anunțate odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

 

Rezultatele probelor vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro .Mai multe detalii regăsiți anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 11 august 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru examenul de promovare din 11 august 2022

06.07.2022
Concurs în data de 8 august 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 8 august 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul întreținerea domeniului public:

- un post, funcție publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - inspector, clasa I, gradul profesional asistent.

Concursul va consta din proba scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 8 august 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 8 august 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 8 august 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 8 august 2022

06.07.2022
Concurs în data de 28 iulie 2022
Deschide Închide

Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție, vacante, în data de 28 iulie 2022, ora 10.00 proba scrisă iar la ora ora 12.00 proba practică, organizată organizată la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60 iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă/practică, la aceeași locație, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia:

Un post de CONSILIER JURIDIC gradul IA, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului juridic și resurse umane

Condilii specifice de participare:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență, în ramura de știință(RSI): Științe juridice (Drept) vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 7 ani;

Concursul constă din probă scrisă și interviu.

 

 

Un post de REFERENT DE SPECIALITATE gradul IA, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului contabilitate, achiziții publice și loc alimentar al Serviciului contabilitate și asistență beneficiari:

Condiții specifice de participare:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență, în ramura de știință(RSI): Stiinte economice vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 7 ani;

Concursul constă din probă scrisă și interviu.

 

 

Un post de MUNCITOR CALIFICAT- ELECTRICIAN, trol, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului administrativ

Condiții specifice de participare:

 studii medii  diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de electrician  vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani;

Concursul constă din probă scrisă și interviu.

 

 

Un post de MUNCITOR CALIFICAT- INSTALATOR, tr.l, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului administrativ

Condiții specifice de participare:

 studii medii  diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de instalator  vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani;

Concursul constă din probă scrisă și interviu.

 

 

Un post de ȘOFER, treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului administrativ:

Condiții specifice de participare:  studii medii sau generale;  vechime în specialitate necesară: minimum 3 ani  permis de conducere categoriile: B

Concursul constă din probă scrisă și interviu.

 

 

Un post de INFIRMIERĂ, normă întreagă, pe perioadă nedetermłnată din cadrul Compartimentului asistență medicală al Serviciului contabilitate și asistență beneficiari:


Conditii specifice de participare:  studii generale;  vechime în specialitate necesară:  curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională sau dovada înscrierii la un curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat defo are profesională.

Concursul constă din probă practică și interviu.

 

 

Un post de INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul II, normă întreagă, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, din cadrul Compartimentului juridic și resurse umane

Condiții specifice de participare:

 studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență, în ramura de știință(RSI): Stiinte juridice  vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 2 ani;

Concursul constă din probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 28 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 28 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 28 iulie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 28 iulie 2022

06.07.2022
Concurs în data de 9 august 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 9 august 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului
Serviciul urbanism:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional asistent.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 9 august 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 9 august 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 9 august 2022

01.07.2022
Concurs în data de 26 iulie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de conducere, vacantă, în data de 26 iulie 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia:


- un post, funcție contractuală de conducere, pe perioadă nedeterminată - director, clasa I, gradul II, cod COR 111207.

Concursul va consta din proba scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 26 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul contestației pentru concursul de recrutare din 26 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 26 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 26 iulie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 26 iulie 2022

28.06.2022
Concurs în data de 7 iulie 2022
Deschide Închide

     Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 7 iulie 2022, ora 11:00, proba scrisă, organizată la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia, pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacante, pe perioadă determinată, în Unitatea de Management a proiectului „Ansamblu urban cu spații socio-culturale, educative și de locuit, Cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia", iar data, ora și locul organizării interviului se anunță odată cu afișarea rezultatelor probei scrise, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia și pe site-ul apulum.ro la secțiunea Locuri de muncă, după cum urmează:

 

-1 Post de Responsabil financiar;

Conditii specifice de participare:

          Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

          Experiență specifică în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă — 3 ani;

 

-1 Post de Expert tehnic construcții;

Conditii specifice de participare:

 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

 Experiență specifică în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă — 3 ani;

 

-1 Post de Expert tehnic edilitar (drumuri);

Condiții specifice de participare:

 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

 Experiență specifică în implementarea de proiecte cu finanțare nerałnbursabilă 3 ani;

 

-1 Post de Expert tehnic instalații electrice;

Conditii specifice de participare:

 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

 Experiență specifică în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă — 3 ani

 

-1 Post de Expert tehnic instalații sanitare;

Conditii specifice de participare:

 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;

 Experiență specifică în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă — 3 ani;

 

-1 Post de Expert tehnic zone verzi;

Conditii specifice de participare:

 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;

 Experiență specifică în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă — 3 ani.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 7 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 7 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 7 iulie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 7 iulie 2022

24.06.2022
Concurs în data de 18 iulie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, temporar vacantă, în data de 18 iulie 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului
Serviciul urbanism:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului - consilier, clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.