a

Locuri de muncă

27.09.2021
Concurs în data de 4 octombrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 4 octombrie 2021, ora 10:00, proba interviu, pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă determinată, funcție contractuală de execuție, în Unitatea de management a proiectului „IRIS – Integration of Roma Through Innovative Skills", după cum urmează:


- un post responsabil de responsabil tehnic.

 

Concursul va consta într-o probă de selecție dosare și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 4 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 4 septembrie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 4 septembrie 2021

15.09.2021
Concurs în data de 7 octombrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție, vacante, în data de 7 octombrie 2021, ora 11.00, proba practică, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân:

- 2 posturi, funcții contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor necalificat, Cod COR 962201.

Concursul va consta din proba practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 7 octombrie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei practice pentru concursul de recrutare din 7 octombrie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 7 octombrie 2021

Centralizator privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 7 octombrie 2021

13.09.2021
Concurs în data de 5 octombrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţie contractuală de execuție, vacantă, în data de 5 octombrie 2021, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul resurse umane - administrativ
Biroul administrativ

- 1 post, funcție contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - mașinist la mașini pentru terasamente, Cod COR 834201.

Concursul va consta din proba scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 5 octombrie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 5 octombrie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 5 octombrie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 5 octombrie 2021

08.09.2021
Concurs în data de 15 septembrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 15 septembrie 2021, ora 10:00, proba de selecție a dosarelor, pentru ocuparea a trei posturi funcții contractuale vacante, pe perioadă determinată, în Unitatea de management a proiectului „Novel roles of regional and Local authorities in supporting energy consumers behaviour change towards a low CARBOn economy – acronim LOCARBO”, după cum urmează:

- un post manager de proiect;

- un post expert juridic;

- un post asistent manager.

 

Concursul va consta într-o probă selecție dosare şi probă interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 15 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 15 septembrie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 15 septembrie 2021

08.09.2021
Concurs în data de 14 septembrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 14 septembrie 2021, ora 08:00, pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă determinată, funcții contractuale de execuție, în Unitatea de management a proiectului „O nouă viață în ”LUMEA NOUĂ” - Alba Iulia", COD MYSMIS 136915, după cum urmează:

- un post de Consilier dezvoltare personală - probă scrisă și interviu;

- un post de Responsabil comunicare - probă scrisă și interviu;

- un post de Responsabil grup țintă - selecție dosar și interviu.

 

Concursul va consta într-o probă selecție dosare și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 14 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 14 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 14 septembrie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 14 septembrie 2021

01.09.2021
Concurs în data de 8 septembrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 8 septembrie 2021, ora 10:00, proba de selecție a dosarelor, pentru ocuparea a două posturi funcție contractuală vacantă, pe perioadă determinată, în Unitatea de management a proiectului „Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale - Acronim SOCIAL GREEN” (Regional Policies Towards Greening the Social Housing Sector), după cum urmează:

- 1 post manager de proiect

- 1 post responsabil financiar.

 

Concursul va consta într-o probă selecție dosare şi probă interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 8 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 8 septembrie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 8 septembrie 2021

27.08.2021
Concurs în data de 22 septembrie 2021
Deschide Închide

Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 22 septembrie 2021, ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul www.apulum.ro, la secțiunea specială creată în acest scop, respectiv Locuri de muncă, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
 

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - economist, gradul IA, cod COR 263102.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 22 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 22 septembrie 2021

Contestatie privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 22 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 22 septembrie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 22 septembrie 2021

25.08.2021
Concurs în data de 27 septembrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere, vacantă, în data de 27 septembrie 2021, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul administrarea activităților domeniului public:

- un post, funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - șef serviciu, clasa I, treapta II.

Concursul va consta din probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 27 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 27 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul contestației probei scrise pentru concursul de recrutare din 27 septembrie 2021

24.08.2021
Examen de promovare (PC), Camin varstnici, în data de 7 septembrie 2021
Deschide Închide

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deţinut de personalul contractual, în data de 7 septembrie 2021, ora 11.00, probă scrisă / practică, organizată la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60, după cum urmează:

 

Examenul de promovare în grad profesional va consta în probă scrisă pentru posturile de referent de specialitate, respectiv probă practică pentru postul de maseur.

Punctajul minim de promovare este 50 de puncte din 100 de puncte posibile.

 

Rezultatele la proba practică vor fi afișate la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60 și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 7 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise / practice pentru examenul de promovare din 7 septembrie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru examenul de promovare din 7 septembrie 2021

24.08.2021
Examen de promovare (PC_aparat) în data de 14 septembrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează examen de promovare, în grad/treaptă profesional imediat superior celui deținut de personalul contractual, în data de la 14 septembrie 2021 ora 11.00, proba scrisă, organizează sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:

 

Examenul de promovare în grad/treaptă profesional va consta în redactarea lucrărilor scrise și interviu. Proba scrisă va avea loc în data din 14 septembrie 2021, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A, iar data, ora și locul organizării interviului vor fi anunțate odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

 

Rezultatele probelor vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro .Mai multe detalii regăsiți anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 14 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de promovare din 14 septembrie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru examenul de promovare din 14 septembrie 2021