a

Locuri de muncă

28.08.2019
Concurs în data de 18 septembrie 2019
Deschide Închide

Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, în data de 18 septembrie 2019 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul http://www.apulum.ro, la secțiunea specială creată în acest scop, respectiv Locuri de muncă, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
- 2 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - Educator puericultor, cod COR 341502.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 18 septembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei pentru concursul din 18 septembrie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 18 septembrie 2019

22.08.2019
Concurs în data de 2 septembrie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacantă, pe durată determinată respectiv de 3 zile, cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, în data de 2 septembrie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Primăria Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Alba Iulia 360 – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate”:


- 3 posturi funcţii contractuale de execuție, pe perioadă determinată - Expert în Comisa de evaluare și selecție a planurilor de afaceri.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 2 septembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 2 septembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 2 septembrie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 2 septembrie 2019

19.08.2019
Concurs în data de 10 septembrie 2019
Deschide Închide

Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție, vacantă, în data de 10 septembrie 2019 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția programe
Serviciul proiecte comunitare:

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier manager proiect, gradul II, cod COR 242201 - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 10 septembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 10 septembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 10 septembrie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 10 septembrie 2019

19.07.2019
Concurs în data de 21 august 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică specifică de execuție vacantă, în data de 21 august 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul http://www.apulum.ro, la secțiunea specială creată în acest scop, respectiv locuri de muncă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția Poliția Locală
Serviciul Poliția Locală
Biroul instruire, logistică, activitate comercială, protecția mediului:


- un post funcţie specifică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Polițist local, clasa I, gradul profesional debutant.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 21 august 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 21 august 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatul contestației probei scrise pentru concursul din 21 august 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 21 august 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 21 august 2019

11.07.2019
Concurs în data de 12 august 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 12 august 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul http://www.apulum.ro, la secțiunea specială creată în acest scop, respectiv locuri de muncă, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân:

 

- un post, funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 12 august 2019

Anunt privind amanarea concursului din 12 august 2019

Anunt privind reprogramarea concursului din 12 august 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 26 august 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 26 august 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 26 august 2019

09.07.2019
Examen de promovare grad (FP, DAS) în data de 9 iulie 2019
Deschide Închide

Direcția de Asistență Socială, organizează  examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, în data de 9 iulie 2019 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Direcției de Asistență Socială, Alba Iulia, Bld. Republicii, nr. 26, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 9 iulie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru examenul de promovare din 9 iulie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru examenul de promovare din 9 iulie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru examenul de promovare din 9 iulie 2019

18.06.2019
Concurs în data de 27 iunie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, în data de 27 iunie 2019, ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „„Demonstrații verticale pe scară largă prin testarea noilor tehnologii în domeniul transporturilor, energiei și comunicațiilor” - acronim 5G-VICTORI


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert tehnic.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 27 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 27 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 27 iunie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 27 iunie 2019

13.06.2019
Concurs în data de 25 iunie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 25 iunie 2019, ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Manager de proiect.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 25 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 25 iunie 2019

11.06.2019
Concurs în data de 21 iunie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă determinată, în data de 21 iunie 2019, ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Reenactment culinar : Meniuri și ritualuri gastronomice la curtea princiară de la Alba Iulia”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Manager proiect.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 21 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 21 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 21 iunie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 21 iunie 2019

06.06.2019
Concurs în data de 18 iunie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, în data de 18 iunie 2019, ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency”, („Eficacitatea politicilor urbane de mediu pentru imbunătățirea eficienței resurselor”)-acronim EURE


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Responsabil financiar.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 18 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 18 iunie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 18 iunie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 18 iunie 2019


VEZI ARHIVA 2007-2011