a

Locuri de muncă

22.10.2014
Concurs în data de 3 decembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare în data de 3 decembrie 2014, ora 10.00 proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, pentru ocuparea posturilor vacante, funcţii contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului public „Administrarea patrimoniului local”.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.
17.10.2014
Concurs în data de 27 noiembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare în data de 27 noiembrie 2014, ora 10.00 , proba scrisă la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de conducere, pe perioadă nedeterminată, la Direcţia Creşe aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.
16.10.2014
Examen de promovare în data de 26 noiembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează examen de promovare în gradul/treaptă profesional (ă) imediat superior (oară) celui (lei) deţinut (e), în data de 26 noiembrie 2014, proba scrisă, pentru personalul contractual care îndeplineşte condiţiile de promovare în grad/treaptă profesional (ă), cu respectarea art. 43 alin. (3) din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.
14.10.2014
Concurs în data de 12 noiembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post, funcţie publică de execuţie vacantă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia – Direcţia cheltuieli – Serviciul financiar, salarizare

Mai mute detalii regăsiţi anexat.
10.10.2014
Concurs în data de 11 noiembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, pe perioadă nedeterminată în data de 11 noiembrie 2014 ora 10.00, proba scrisă.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.
09.10.2014
Concurs în data de 19 noiembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare în data de 19 noiembrie 2014, ora 10.00 proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, pentru ocuparea posturilor vacante, funcţii contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Direcţiei Creşe.

Mai multe detalii găsiţi anexat.
01.10.2014
Concurs în data de 5 noiembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuţie vacantă, pe perioadă nedeterminată în data de 5 noiembrie 2014 ora 10.00, proba scrisă.

Mai multe detalii găsiţi anexat.
26.09.2014
Concurs în data de 27 octombrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi, funcţii publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia – Serviciul public „Serviciul comunitar pentru cadastru şi agricultură” – Compartimentul cadastru

Mai multe detalii găsiţi anexat.
26.09.2014
Concurs în data de 10 noiembrie 2014
Deschide Închide
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia, din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, organizează concurs în data de 10 noiembrie 2014, pentru ocuparea unor posturi, funcţii contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată.

Mai multe detalii găsiţi anexat.

08.09.2014
Concurs în data de 18 septembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuţie temporar vacantă, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, în data de 18 septembrie 2014 ora 10.00.

Mai multe detalii găsiţi anexat.

VEZI ARHIVA 2007-2011