a

Locuri de muncă

10.04.2015
Concurs în data de 23 aprilie 2015
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție publică temporar vacantă, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului, din cadrul Direcției de asistență socială, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, după cum urmează:
Serviciul prestații sociale și evaluare socială primară
Compartiment protecția persoanelor cu handicap:
- 1 post, funcție publică de execuție, pe perioada determinată - referent, clasa III, gradul profesional superior;

Mai multe detalii regăsiţi anexat
07.04.2015
Concurs în data de 12 mai 2015
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcții publice vacante, din cadrul Direcției de asistență socială, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, după cum urmează:
Serviciul prestații sociale și evaluare socială primară
Compartiment protectia copilului:
- 1 post, funcție publică de execuție, pe perioada nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional superior;

Serviciul programe si prestații sociale
Compartiment Cantina de ajutor social:
- 1 post, funcție publică de execuție, pe perioada nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional principal.

Mai multe detalii regăsiţi anexat
01.04.2015
Concurs în data de 6 mai 2015
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcții publice vacante, din cadrul Direcției de asistență socială, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, după cum urmează:
Serviciul prestații sociale și evaluare socială primară
Compartiment ajutoare financiare speciale:
- 2 posturi, funcții publice de execuție, pe perioada nedeterminată - inspector, clasa I, gradul profesional asistent;
- 1 post, funcție publică de execuție, pe perioada nedeterminată - inspector, clasa I, gradul profesional debutant;

Compartiment venit minim garantat:
- 1 post, funcție publică de execuție, pe perioada nedeterminată - inspector, clasa I, gradul profesional debutant.

Mai multe detalii regăsiţi anexat
20.03.2015
Concurs în data de 28 aprilie 2015
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuţie vacantă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia Serviciul administrație publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară şi anume:
- 1 post, consilier juridic, gradul profesional principal.

Mai multe detalii regăsiţi anexat
18.03.2015
Concurs în data de 17 aprilie 2015
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție publică de execuție, vacantă, pe perioadă nedeterminată, de auditor, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul audit intern din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia.


Mai multe detalii regăsiţi anexat
11.03.2015
Concurs în data de 26 martie 2015
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție publică de execuție, temporar vacantă, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului, de inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul ajutoare financiare speciale în Serviciul prestații sociale și evaluare socială primară din cadrul Direcției de asistență socială aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.
Condiţii specifice de participare:
- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani;
- Studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă: psihologie;
- Cunoştinţe de operare calculator, nivel operare - mediu;

Mai multe detalii regăsiţi anexat
05.03.2015
Concurs în data de 25 martie 2015
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuție, vacantă, pe perioadă nedeterminată, de referent, treapta I, la Serviciul administrația activităților domeniului public din Serviciul ”Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.
Condiţii specifice de participare:
- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în specializarea tehnică veterinară.

Mai multe detalii regăsiţi anexat
Proces verbal cuprinzand rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 25.03.2015
Proces verbal cuprinzand rezultatele probei scrise pentru concursul din data de 25 mar. 2015
Proces verbal cuprinzand rezultatele interviului pentru concursul din data de 25 mar. 2015
Centralizator nominal rezultate cuprinzand rezultatele concursului din data de 25 mar. 2015
16.02.2015
Concurs în data de 12 martie 2015
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie, temporar vacante, pe perioadă determinată, în cadrul Serviciului public de asistență medicală aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia şi anume:

- 2 posturi asistent medical - perioadă determinată până la revenirea titularului postului.

Mai multe detalii regăsiţi anexat
Proces verbal cuprinzand rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din 12 mar. 2015
Proces verbal cuprinzand rezultatele probei scrise pentru concursul din 12 mar. 2015
13.02.2015
Concurs în data de 5 martie 2015
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuție, vacantă, din cadrul Direcției de Asistență Socială, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, după cum urmează:
Serviciul Programe și servicii sociale
Centrul de Consiliere și Sprijin pt. Părinţi și Copii ,,Sf.Maria":
- 1 post, funcţie contractuală de execuţie, pe perioadă nedeterminată – psiholog;

Mai multe detalii regăsiţi anexat
Proces verbal cuprinzand rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din 5 mar. 2015
Proces verbal cuprinzand rezultatele probei scrise pentru concursul din data de 5 mar. 2015
13.02.2015
Concurs în data de 18 martie 2015
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuţie vacantă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia – Serviciul administrație publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară şi anume:

- 1 post, consilier, gradul profesional debutant.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

VEZI ARHIVA 2007-2011