a

Locuri de muncă

05.11.2014
Concurs în data de 5 decembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuţie vacantă, pe perioadă nedeterminată în data de 5 decembrie 2014 ora 10.00, proba scrisă.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.
03.11.2014
Concurs în data de 16 decembrie 2014
Deschide Închide
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante, funcţii contractuale de execuţie, în data de 16 decembrie 2014 ora 10.00, proba scrisă.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.
31.10.2014
Amânare examen promovare din data de 20.11.2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia amână examenul de promovare în grad din data de 20.11.2014 în data de 08.12.2014, pentru funcţionarii publici, care îndeplinesc condiţiile de promovare în gradul profesional superior celui deţinut, din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia şi serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. Dosarele pentru înscriere la examenul de promovare în grad profesional, se depun de către candidaţi până în data de 27 noiembrie 2014, ora 15.00 la secretarul comisiei de examen.
Anunt

29.10.2014
Amânare concurs din data de 12 noiembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia amână concursul de recrutare din data de 12.11.2014 în data de 14.11.2014, privind ocuparea postului funcţie publică de execuţie, de inspector debutant la Serviciul financiar, salarizare, contabilitate în Direcţia Cheltuieli din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia.

Anunţ
28.10.2014
Concurs în data de 11 decembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare în data de 11 decembrie 2014, ora 10.00 proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, pentru ocuparea posturilor vacante, funcţii contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului public” Administrarea domeniului public şi privat”.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.
22.10.2014
Examen de promovare în data de 20 noiembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, în data de 20 noiembrie 2014, ora 10.00, proba scrisă iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.
22.10.2014
Concurs în data de 3 decembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare în data de 3 decembrie 2014, ora 10.00 proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, pentru ocuparea posturilor vacante, funcţii contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului public „Administrarea patrimoniului local”.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.
17.10.2014
Concurs în data de 27 noiembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare în data de 27 noiembrie 2014, ora 10.00 , proba scrisă la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de conducere, pe perioadă nedeterminată, la Direcţia Creşe aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.
16.10.2014
Examen de promovare în data de 26 noiembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează examen de promovare în gradul/treaptă profesional (ă) imediat superior (oară) celui (lei) deţinut (e), în data de 26 noiembrie 2014, proba scrisă, pentru personalul contractual care îndeplineşte condiţiile de promovare în grad/treaptă profesional (ă), cu respectarea art. 43 alin. (3) din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.
14.10.2014
Concurs în data de 12 noiembrie 2014
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post, funcţie publică de execuţie vacantă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia – Direcţia cheltuieli – Serviciul financiar, salarizare

Mai mute detalii regăsiţi anexat.

VEZI ARHIVA 2007-2011