a

FURNIZARI DE DATE - PROTOCOALE

Denumire Parți semnatare
Protocol de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor (PDF) Direcția de Asistență Socială Alba Iulia - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de DatePrint Friendly and PDF