a

Achiziţii publice

25.05.2018
Achizitie servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate privind obiectivul de investitii -Construire ansamblu de locuințe sociale, Cartier Gheorghe Șincai , 5 tronsoane tip B2,B,B4 -Municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
23.05.2018
Servicii de efectuare tratamente fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor identificați în urma analizelor, pentru arborii și arbuștii aflați în spațiile verzi aparținătoare domeniului public al municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
21.05.2018
Achizitia serviciilor de dezinsecție și deratizare pentru obiectivele, clădirile și suprafețele de pe domeniul public al municipiului Alba Iulia.
Deschide Închide
18.05.2018
Servicii de transport național, transport aerian, transport internațional și asigurare de tip travel în cadrul proiectului Erasmus+  “Share to Grow”
Deschide Închide
18.05.2018
Servicii de transport național, transport aerian, transport internațional, asigurare tip travel pentru 6 persoane în cadrul proiectului - ” A sustainable environment for the development of the rural areas” - K1, finanțat prin programul european Erasmus+
Deschide Închide
18.05.2018
Achizitie servicii de transfer national, transfer international, transport aerian si asigurare tip travel in cadrul proiectului EPICURO
Deschide Închide
17.05.2018
Achizitie servicii organizare competitie sportiva Bastion Session
Deschide Închide
17.05.2018
Achizitie lucrari de reparații curente ansamble de joacă din Parcul Regina Maria - Municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
16.05.2018
Achiziție de materiale de curățenie pentru întreținerea grupurilor sanitare și hala agroalimentară
Deschide Închide