a

Achiziţii publice

03.06.2024
Cursuri non-formale pe perioada de sustenabilitatea a proiectului ”O nouă viață în ”LUMEA NOUĂ”- Alba Iulia”, cod SMIS 136915, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Deschide Închide

Invitatie_cursuri_nonformale_1.pdf

Formulare_servicii_curs.docx

TERMEN DEPUNERE OFERTE: 07.06.2024 inclusiv.

28.05.2024
Studiu de solutie si ATR in cadrul pr.„INSTALAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE CU O CAPACITATE DE MINIM 3000 KW ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA”
Deschide Închide
28.05.2024
Servicii de întreținere a sistemelor de irigare automate din Municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
28.05.2024
Lucrari de reparatii si întreținere, necesare la fântânile arteziane din municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
27.05.2024
Lucrari de reparatii si intretinere pentru echipamentele care deservesc locurile de joaca si alte spatii de agrement
Deschide Închide
24.05.2024
Servicii de cadastru având ca obiect ”Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru” a două sectoare cadastrale situate în extravilanul localității Alba Iulia din zonele Bărăbanț și Pâclișa
Deschide Închide
22.05.2024
Executie lucrari de realizare retele de apa si canal, inclusiv racorduri,  pentru obiectivul de investitii: ,, EXTINDERE RETEA APA POTABILA SI CANALIZARE MENAJERA – STRADA GOVORA”
Deschide Închide
22.05.2024
Executie lucrari de realizare retele de apa si canal, inclusiv racorduri,  pentru obiectivul de investitii: ,, EXTINDERE RETEA APA POTABILA SI CANALIZARE MENAJERA – STRADA ORIZONT 18”
Deschide Închide
21.05.2024
Lucrări de remediere la blocul MV2-MV12 în perioada de garanție
Deschide Închide