a

Achiziţii publice

24.06.2019
Elaborare SF pentru: MODERNIZARE PIATA TALCIOC (spatiu public urban), CARTIER GHEORGHE SINCAI, MUNICIPIUL ALBA IULIA
Deschide Închide
20.06.2019
Servicii sociale acordate în centre de zi pentru copii și tineri cu handicap, diagnosticați cu afecțiuni neuromotorii, osteoarticulare, reumatologice, oncologice, musculo –scheletale - Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
20.06.2019
Servicii sociale acordate în centre de zi pentru copii și tineri cu handicap, diagnosticați cu tulburări din spectrul autism, sindrom down, întârzieri în dezvoltarea psihomotorie și/sau a limbajului expresiv - Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
12.06.2019
Elaborare docum.tehnica faza: Expertiza tehnica, audit energetic, DALI, docum.pt.obtinerea avizelor pt: Modernizare corp cladire Liceul de arta “Regina Maria”
Deschide Închide
11.06.2019
Servicii de digitizare obiectiv de patrimoniu din cadrul proiectului “Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru expozițional Corp Principal E”
Deschide Închide
07.06.2019
Echipamente IT - proiect START UP@CENTRU, cod SMIS 105851 - conform caiet sarcini
Deschide Închide
07.06.2019
Medicamente și materiale sanitare necesare pentru buna funcționare a celor trei creșe, Municipiul Alba Iulia, pentru anul 2019
Deschide Închide
07.06.2019
Materiale și produse de curățenie necesare pentru buna funcționare a celor trei creșe, Municipiul Alba Iulia, pentru anul 2019
Deschide Închide
31.05.2019
Servicii de dirigenție de șantier, pentru urmărirea lucrărilor din cadrul proiectului: “Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia- Liceul cu program sportiv” cod MY SMIS 114231
Deschide Închide