a

Achiziţii publice

16.11.2018
Achiziție de materiale și produse de curățenie necesare pentru buna funcționare a celor trei creșe, Municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
08.11.2018
Lucrări de întreținere si reparații pentru obiectivul ``VALORIFICAREA RESURSELOR TURISTICE NATURALE IN ZONA MAMUT – PARCUL DENDROLOGIC DR.IOAN VLAD – VALEA POPII DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA ”
Deschide Închide
05.11.2018
Servicii de cadastru având ca obiect –Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru –pe 7 sectoare cadastrale situate în extravilanul localității Alba Iulia în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară
Deschide Închide
29.10.2018
Achiziție Echipamente audio-video portabile pentru dotarea Poliției Locale
Deschide Închide

Invitatie achizitie echipamente audio video portabil.pdf

Formulare produse editabile.docx

Urmare a solicitarii de clarificare nr. 1029/31.10.2018 inregistrata la registratura Primariei Alba Iulia sub nr. 106534/01.11.2018 va raspundem urmatoarele: oferta se va prezenta intr un singur exemplar original.

26.10.2018
Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție de lucrări aferente obiectivul de investiții: “VIABILIZARE AMPLASAMENT LOCUINȚE ANL , strada Nada Florilor, prin amenajări exterioare, branșamente apă, racorduri canal – MUNICIPIUL ALBA IULIA”
Deschide Închide
26.10.2018
Servicii de cadastru având ca obiect –Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru –pe 7 sectoare cadastrale situate în extravilanul localității Alba Iulia în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară
Deschide Închide
26.10.2018
Servicii de supraveghere a lucrărilor – dirigenție de șantier, pentru urmărirea lucrărilor aferente obiectivului de investiții “Viabilizare amplasament locuințe ANL, strada Nada Florilor, prin amenajări exterioare, branșamente apă, racorduri canal – MUNICIPIUL ALBA IULIA”
Deschide Închide
25.10.2018
Achizitia de jaluzele verticale pentru sediul primariei - Municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
19.10.2018
Achizitie servicii de catering pentru prescolari, in cadrul proiectului “Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale in comunitatile marginalizate din municipiul Alba Iulia-MICESA” COD MYSMIS 101157
Deschide Închide