a

Finanţări nerambursabile

13.11
2015

INTERVIN - proiect finantat prin Granturile SEE


ABORDARE INTEGRATĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA PENTRU REDUCEREA DISCRIMINĂRII ŞI A MARGINALIZĂRII GRUPURILOR VULNERABILE

 

Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităților naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014

Parteneri: Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială ADIS din București și Asociația SM Speromax Alba

DETALII

18.03
2015

Finanţari nerambursabile - Legea nr.350/2005 - aferente anului 2015


ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educaţie și de promovare turistică în Municipiul Alba Iulia.

DETALII

17.04
2014

Finanţari nerambursabile - Legea nr.350/2005 - aferente anului 2014


ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educaţie și de promovare turistică în Municipiul Alba Iulia.

DETALII

20.07
2012

Sistem Informatic Pentru Implementarea Modelului de Management al Relaţiei cu Cetăţenii (CRM)


Sistem Informatic Pentru Implementarea Modelului de Management al Relaţiei cu Cetăţenii (CRM) în Administraţia Publică Locală prin Servicii Electronice Moderne SMIS 14532

Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public"
Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”
Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

DETALII

30.03
2011

MODERNIZARE DN74 DE LA KM 99+870 LA KM 103+175, STRADA ZLATNEI ŞI CALEA MOŢILOR


Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană
Sub-domeniul: Centre urbane

DETALII