a

Finanţări nerambursabile

25.05
2023

Comunicat privind implementarea proiectului “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”,  acronim GREENER


Comunicat privind implementarea proiectului

 “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”,  acronim GREENER,

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

 

mai 2023

 

Municipiul Alba Iulia, în calitate de Promotor de proiect, implementează proiectul “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”, acronim GREENER. Partenerii proiectului sunt Agenția Locală a Energiei Alba, Norsk Energi  și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin Programul pentru energie în România, Apelul SGS-4: Creșterea cunoștințelor privind energia din surse regenerabile, eficiența energetică – Sensibilizarea publicului larg și formare, care urmărește să sprijine creșterea conștientizării, formarea și dezvoltarea competențelor în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice și securității energetice și se adresează tuturor entităților publice sau private din România.

Prin implementarea acestui proiect, consorțiul de parteneri își propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a municipiului Alba Iulia prin îmbunătățirea cunoștințelor privind  energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică la nivelul comunității locale din Alba Iulia, pe parcursul a 12 luni. Este unul dintre proiectele Primăriei Alba Iulia care  ajută comunitatea locală să-și consolideze cunoștințele pe teme de actualitate: energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică, direct de la experți în domeniu, din Norvegia și România.

Principalele activități care se vor derula pe parcursul implementării proiectului sunt:

 • 3 sesiuni de training pentru reprezentanți ai sectorului public (Municipiul Alba Iulia și alte entități publice locale), reprezentanți ai Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) și reprezentanții comunității locale privind energia din surse regenerabile, eficiența energetică și securitatea energetică;
 • Evenimentul Green Demo Day, dedicat IMM-urilor care participă la sesiunile de training, care sunt încurajate să propună acțiuni verzi, inovatoare pentru oraș în cadrul unui concurs de idei. Reprezentanții IMM-urilor câștigătoare în urma concursului vor participa la o vizită de studiu în Oslo, Norvegia.
 • O campanie de informare și conștientizare a publicului larg privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică, derulată în Alba Iulia și în proximitate.
 • Elaborarea a 2 studii de specialitate: un studiu privind gradul sărăciei energetice de la nivel local și un studiu privind comunitățile energetice locale.

Bugetul total al proiectului: 210.196,00 euro, din care 178.667,00 euro grant nerambursabil.

Persoane de contact: Ioana BABA – Manager de proiect, Maria Alexandra CRIȘAN – Responsabil comunicare și PR, e-mail: greener@apulum.ro .

 

Documentul integral, în format PDF, se găsește aici!

DETALII

20.04
2023

Comunicat de presă - deschidere proiect „Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății/C.R.E.A.T.E! ”


Comunicat de presă
Aprilie 2023
Conferință deschidere proiect „Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății/C.R.E.A.T.E! ”

 

Proiectul „Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății/C.R.E.A.T.E!” este derulat de ASOCIAȚIA GRUPUL SKEPSIS, în parteneriat cu Municipiul Alba Iulia și organizația DAVVI – SENTER FOR SCENEKUNST (Norvegia). Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului RO-CULTURA.

Conferința de deschidere a proiectului, în cadrul căreia s-au prezentat acțiunile și rezultatele proiectului, a avut loc în 11 aprilie 2023, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia.


În cadrul evenimentului, în prezența reprezentanților partenerilor și colaboratorilor, echipa proiectului a prezentat, în detaliu, scopul, obiectivele proiectului, finanțatorul, dar și evenimentele cultural-artistice care vor fi organizate în aer liber, în Cetatea Alba Carolina.


Publicul din Alba Iulia, dar și turiștii, vor avea acces gratuit la 14 activități de artă contemporană (spectacole, expoziții, ateliere): 4 spectacole de teatru; 5 spectacole de teatru prezentate sub forma unei microstagiuni teatrale; 2 spectacole de tip concert stradal; o expoziție internațională; o expoziție națională cu caracter interetnic; 1 atelier interactiv, deschis publicului, de arte combinate. Au fost prezentate contribuțiile partenerilor, dar și a colaboratorilor - Fundația „Inter-Art”, Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Guvernul României-Departamentul pentru Relații Interetnice şi Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu”, Aiud.


„Evenimentele propuse prin proiect vor deveni un pol catalizator, de convergență și atracție în itinerariul vizitatorilor, turiștilor și localnicilor. Proiectul contribuie în mod evident și la promovarea într-un mod creativ, a principalelor obiective culturale și turistice din Cetatea Alba Carolina, întrucât evenimentele artistice vor fi organizate în proximitatea sau în incinta acestora”, apreciază Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.


„Cetatea Artelor este un proiect complex, care ne provoacă să creștem ca organizație, să dezvoltăm colaborările internaționale și să conferim mai multă greutate rolului nostru de operator cultural. Prin intermediul proiectului membrii grupului nostru vor avea oportunitatea de a-și îmbogăți experiența artistică. Cu sprijinul partenerilor și colaboratorilor vom oferi o serie de evenimente artistice menite să diversifice viața culturală a comunității”, afirmă Viorel Mihai Cioflică, președințele Asociației Grupul Skepsis.


„Mă bucur că Fundația pe care o reprezint își va aduce contribuția, prin intermediul proiectului, la consolidarea sectorului cultural local, prin implicarea în organizarea și derularea evenimentelor culturale de artă plastică în Alba Iulia. Sunt evenimente care asigură și încurajează diversitatea culturală, dialogul intercultural, cooperarea culturală internațională”, consideră Ștefan Balog, președintele Fundației „Inter-Art”, Aiud, organizație care are statut de colaborator în cadrul proiectului.


„Ușa Muzeului Național al Unirii este mereu deschisă pentru colaborări similare cu cea inițiată prin proiectul de față. Evenimentele culturale au un rol important în viața comunității și au un impact pozitiv care se resimte și la nivel individual. Mă bucur că evenimentele propuse prin proiect vor fi organizate în proximitatea Muzeului și a Sălii Unirii. În plus, vom și găzdui o parte din expozițiile organizate prin proiect”, a subliniat Gabriel Rustoiu, director general Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, instituție care are statut de colaborator în cadrul proiectului.

 

Documentul integral, în format PDF, se găsește aici!

DETALII

06.03
2023

Anunt de participare pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiază şi organizează proiecte de educaţie, cultura, sport, social, agrement și mediu în Municipiul Alba Iulia


ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educaţie, cultura, sport, social, agrement și mediu în Municipiul Alba Iulia

 

1. Autoritatea contractantă Municipiul Alba Iulia, cu sediul în localitatea Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba, cod fiscal 4562923, telefon 0258/819462, fax 0258/812545, e-mail: programe@apulum.ro;

 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

 

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 

3. Domenii pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:

 • Educatie
 • Cultura
 • Sport
 • Social
 • Agrement si mediu

 

4. Obiectivul general al programului: Sprijinirea sectorului non profit în a desfăşura activităţi cu impact semnificativ asupra cetăţenilor şi vieţii comunitare din municipiul Alba Iulia.

 

5. Obiective specifice ale programului:

 

 1. Dezvoltarea formelor alternative de educație la nivelul copiilor si tinerilor
 2. Promovarea  valorilor culturale si artistice locale
 3. Dezvoltarea activitatii sportive pe plan local
 4. Cresterea accesului la servicii sociale
 5. Sustinerea activitatiilor de agrement si mediu

 

6. Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a programului: 1.450.000 lei, din care pentru :

 

 • Educatie                  -  600.000 lei
 • Cultura                     -  616.000 lei
 • Sport                        -  130.000 lei.
 • Social                         - 18.000 lei
 • Agrement si Mediu –     86.000 lei

 

7. Durata finanţării: până la 31 decembrie 2023

 

8. Solicitantii – persoane fizice sau persoane juridice făra scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii;

 

9. Criterii pe baza cărora se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă: în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes local pe anul 2016, aprobat prin HCL nr 77 din 22 martie 2016.

 

10. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de pe site-ul instituţiei www.apulum.ro.

 

11. Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, preocedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: programe@apulum.ro şi fax: 0258/ 813736, cu cel tarziu 7 zile înainte de termenul de depunere al proiectelor.

 

12. Solicitanţii vor putea depune documentaţia, prevazută in regulament, la registratura Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba.Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiect este 03 aprilie 2023, ora 16.00.

 

13. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor finanțate din bugetul local, constituită prin dispoziția primarului Municipiului Alba Iulia, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Perioada de evaluare și selecționare a proiectelor va fi în intervalul 06.04.2023 – 17.04.2023.

 

14. Comisia de evaluare și selecție a proiectelor va comunica, la încheierea procedurii de evaluare, rezultatele evaluării în vederea încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă.

 

15. Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 41/03.03.2023.

DETALII

01.02
2023

Comunicat de presă - „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”


Proiectul vizează dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare. Vor fi achiziționate 21 de autobuze electrice 12 m și 1 microbuz nepoluant, împreună cu 22 de stații de încărcare lentă – la autobază, respectiv 7 stații de încărcare rapidă – pe traseu, care vor fi în proprietatea Municipiului Alba Iulia și vor deservi transportul public de persoane după cum urmează:

 • în municipiul Alba Iulia: 1 microbuz nepoluant, 19 autobuze electrice, 6 stații de încărcare rapidă și 22 de stații de încărcare lentă;
 • pe ruta Alba Iulia - Ciugud: 2 autobuze electrice, 1 stație de încărcare rapidă.

 

De asemenea, vor fi achiziționate 47 de stații de încărcare mașini electrice, dintre care un număr de 45 de stații vor fi amplasate în orașul Alba Iulia și un număr de 2 stații în comuna Ciugud.

 

Documentul complet în format PDF se găsește aici!

DETALII

09.01
2023

Comunicat de presă - „Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății/C.R.E.A.T.E!“


„Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății/C.R.E.A.T.E!“ : proiectul care va aduce zeci de artiști români și străini în Cetatea Alba Iulia, în 2023

 

ASOCIAȚIA GRUPUL SKEPSIS, în parteneriat cu Municipiul Alba Iulia și organizația DAVVI – SENTER FOR SCENEKUNST (Norvegia), derulează proiectul Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății / C.R.E.A.T.E!“. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.

Proiectul este o inițiativă originală, creativă și aduce sub aceeași umbrelă artiști români și străini, transformând Cetatea Alba Iulia într-o mare scenă culturală în aer liber.

Acțiunile principale ale proiectului se concretizează în pregătirea, organizarea și derularea unor ateliere artistice interactive, care vor sta la temelia proiectării, organizării și derulării unor spectacole stradale de teatru, muzică și artă plastică.

Pentru interacțiunea cu publicul larg, va fi organizat și un atelier stradal, de arte combinate (teatru, muzică și arte plastice).

 

Documentul complet în format PDF se găsește aici!

DETALII