a

Finanţări nerambursabile

09.01
2023

Comunicat de presă - „Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății/C.R.E.A.T.E!“


„Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății/C.R.E.A.T.E!“ : proiectul care va aduce zeci de artiști români și străini în Cetatea Alba Iulia, în 2023

 

ASOCIAȚIA GRUPUL SKEPSIS, în parteneriat cu Municipiul Alba Iulia și organizația DAVVI – SENTER FOR SCENEKUNST (Norvegia), derulează proiectul Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății / C.R.E.A.T.E!“. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.

Proiectul este o inițiativă originală, creativă și aduce sub aceeași umbrelă artiști români și străini, transformând Cetatea Alba Iulia într-o mare scenă culturală în aer liber.

Acțiunile principale ale proiectului se concretizează în pregătirea, organizarea și derularea unor ateliere artistice interactive, care vor sta la temelia proiectării, organizării și derulării unor spectacole stradale de teatru, muzică și artă plastică.

Pentru interacțiunea cu publicul larg, va fi organizat și un atelier stradal, de arte combinate (teatru, muzică și arte plastice).

 

Documentul complet în format PDF se găsește aici!

DETALII

05.10
2022

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului – „Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale – acronim SOCIAL GREEN”


Finalizarea proiectului  – „Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale

– acronim SOCIAL GREEN"

 

Municipiul Alba Iulia a finalizat proiectul intitulat „Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale – acronim SOCIAL GREEN", implementat în parteneriat cu organizațiile: Centrul Nordic pentru Dezvoltare Spațială – NORDREGIO, Suedia; Agenţia pentru Energie Extremadura – AGENEX, Spania;  Agenţia Regională Nordică pentru Energie – REAN, Croația şi Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia – ADR SM, ROMÂNIA.

Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană prin programul INTERREG EUROPE                 

2014-2020, în cadrul apelului de finanţare nr.5, lansat în februarie 2021 şi dedicat unor activităţi adiţionale, în vederea acoperirii eventualelor decalaje de implementare, determinate de contextul global Covid-19. 

Proiectul în valoare de de 310.111,00 Euro, din care bugetul alocat partenerului Municipiul Alba Iulia a  reprezentat 95.369,00 Euro, din care 81.063,65 Euro finanţare nerambursabilă, a avut ca obiectiv general îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională orientate spre promovarea ecologizării sectorului de locuințe sociale prin întărirea eficienței energetice și a utilizării energiilor regenerabile.

 

Documentul complet în format PDF se găsește aici!

DETALII

19.09
2022

Sinteza proiectului „Creșterea capacității de atenuare și adaptare la schimbările climatice a municipiului Alba Iulia” – CRESC Alba Iulia, finanțat în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO-Mediu), domeniul „Implementarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”


- Ce ne-am propus prin proiect: Rezultatul central al proiectului CRESC Alba Iulia va fi „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice-PAASC”, pentru perioada 2022-2030; 

- Cum ajutăm: Documentul strategic - Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice-PAASC” - va permite Municipiului Alba Iulia să-și planifice riguros acțiuni concrete pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, în acord cu strategiile naționale și internaționale în vigoare;

- Suma nerambursabilă atrasă de Primăria Alba Iulia prin acest proiect: 607.938,00 lei, 100% nerambursabilă.

 

Documentul complet în format PDF se găsește aici!

DETALII

03.08
2022

Sinteza proiectului „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“ (Energy efficiency and increased comfort in the building of the Home for the elderly in Alba Iulia), finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021


Soluția tehnică de eficiență energetică dezvoltată prin proiect la Căminul pentru persoane vârstnice va asigura conectivitatea între pompele de căldură instalate prin proiect și panourile fotovoltaice cu care este deja dotată clădirea.

Beneficiile investiției, în cifre: aproape 30.000 euro/an-reducere costuri la facturile de gaz și energia electrică ale clădirii; 69% reducerea consumului cu energie finală; 175 tone CO2/an-reducerea emisiilor de CO2/an; 85%-100% din cantitatea de energie termică produsă de sistemul geotermal- valorificată în regim de autoconsum.

Suma nerambursabilă atrasă de Primărie prin acest proiect: 1.100.000 EURO (finanțarea nerambursabilă).

Documentul complet în format PDF se găsește aici!

DETALII

11.04
2022

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului – „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”


Comunicat de presă

 

 

Finalizarea proiectului  – „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”

 

 

Municipiul Alba Iulia finalizează proiectul intitulat „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ” (Cod SIPOCA 637 MySMIS 128599), cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. CP 12/2018 Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

 

Conferința de final a proiectului va avea loc luni, 11 aprilie 2022, începând cu ora 12:00, în format hibrid. Locația fizică a evenimentului este: Hotel Transilvania: Piața Iuliu Maniu, nr.11, Alba Iulia, sala de conferințe Apulum (mezanin) și prin intermediul platformei ZOOM, prin accesarea link-ului:

https://us02web.zoom.us/j/81869888591?pwd=ZTJpdTlvVmx3eUpBcG5JS0dEL0daQT09

 

Proiectul în valoare de  998.432,80 lei (din care contribuția Municipiului Alba Iulia, reprezentând 2%, a fost de 19.968,66 lei) a avut ca obiectiv general susținerea implementării unui management performant la nivelul Municipiului Alba Iulia, în corespondență cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice, în termen de 34 de luni.

 

Obiectivele specifice au vizat:

  • Elaborarea și implementarea a  2 strategii de planificare pe termen lung la nivelul Municipiului Alba Iulia;
  • Dezvoltarea și implementarea la nivelul Municipiului Alba Iulia a 2 mecanisme de colaborare și consultare cu actori relevanți pentru susținerea dezvoltării locale.

 

Rezultatele proiectului s-au concretizat în:

  • Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Alba Iulia pentru

perioada 2021-2030:

https://www.apulum.ro/ro/pdf7/Referat%2C_PH%2C_Anexa_SIDU_25022022.pdf

La momentul prezentului comunicat, tocmai a fost finalizat procesul de consultare publică, documentul urmând a fi actualizat cu recomandările primite.

  • Elaborarea Strategiei de Smart City a Municipiului Alba Iulia pentru perioada 2021-2030: https://www.apulum.ro/ro/pdf7/Referat_de_aprobare%2C_PH%2C_Anexa_08022022.pdf/ La momentul prezentului comunicat, documentul a parcurs procesul de consultare publică și a fost avizat de către Consiliul Local.
  • Dezvoltarea unei platforme online de Barometru Comunitar, ca instrument de abordare, monitorizare și evaluare a temelor prioritare ale comunității locale, bazat pe principiile consultării cetățenilor și de guvernanță transparentă, deschisă și participativă: https://barometrucomunitar.apulum.ro/. Platforma este funcțională.
  • Dezvoltarea unei platforme online de bugetare participativă, ca formă de implicare directă a cetățenilor în procesul de decizie a modului în care sunt cheltuiți banii publici în raport cu nevoile locale: https://bugetareparticipativa.apulum.ro/. Platforma este funcțională.

 

Pentru mai multe informații privind proiectul „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ” puteţi contacta echipa proiectului folosind adresa de e-mail: sidu@apulum.ro.

DETALII