a

Finanţări nerambursabile

08.08
2023

Comunicat de presă - proiect „Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății/C.R.E.A.T.E! ” - Premieră: Două spectacole de teatru Commedia dell’Arte în Cetatea Alba Carolina!


Comunicat de presă nr. 4

AUGUST 2023

„Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății/C.R.E.A.T.E!“ :

Premieră: Două spectacole de teatru Commedia dell'Arte în Cetatea Alba Carolina!

 

ASOCIAȚIA GRUPUL SKEPSIS, în parteneriat cu Municipiul Alba Iulia și organizația DAVVI – SENTER FOR SCENEKUNST (Norvegia), derulează proiectul „Cetatea aRtElor – ArTă în inima cEtății / C.R.E.A.T.E!”. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.

Proiectul este o inițiativă originală, creativă și aduce sub aceeași umbrelă artiști români și străini, transformând Cetatea Alba Carolina într-o mare scenă culturală vibrantă, în aer liber. 

În luna august 2023, vor fi organizate în Cetatea Alba Carolina două spectacole de teatru de tip Commedia dell'Arte.

Pentru conceperea și prezentarea celor două spectacole de teatru Commedia dell'Arte, se va organiza un atelier de artă dramatică, la care vor participa tinerii actori ai trupei de teatru Skepsis. Atelierul se va desfășura la Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia, iar formator va fi un  artist talentat originar din Italia, Cristian Izzo.

Primul spectacol: este one-man show-ul intitulat „A love letter from a shy lover",                avându-l ca protagonist pe artistul Cristian Izzo.

Data evenimentului: 19 august 2023.

Acest spectacol își propune să familiarizeze publicul larg cu personajele principale ale formei de teatru Commedia dell'Arte, personaje recunoscute pentru trăsăturile lor distinctive și comice. Pe lângă acestea, măștile și costumele reprezintă elemente absolut esențiale ale spectacolului de teatru Commedia dell'Arte, iar în contextul acestei piese de teatru, vor juca un rol semnificativ în transpunerea unei povești de dragoste.

În intrigă, tânărul timid Florindo încearcă să-și dezvăluie dragostea pentru Isabella, astfel că decide să îi scrie o scrisoare secretă pentru a i-o trimite. Cu toate acestea, planul său se confruntă cu mari probleme atunci când, în loc să ajungă la iubita sa, scrisoarea este găsită de către Arlecchino. Rămâne de văzut dacă scrisoarea de dragoste va reuși să ajungă la adevăratul destinatar și ce va decurge din această situație.

Cel de-al doilea spectacol de teatru Commedia dell'Arte: „Strada Speranței”, pregătit și prezentat în premieră la Alba Iulia, de trupa de teatru Skepsis.

Data: 20 august 2023.

 

 Publicul larg va fi invitat să se alăture unei călătorii spectaculoase prin lumea vibrantă a Commedia dell'Arte. Într-o atmosferă plină de farmec și umor, personajele vor dezvălui trăsăturile lor distincte și vor purta măștile care le caracterizează, oferind astfel spectatorilor oportunitatea de a descoperi latura unică și comică a fiecărui personaj.

Evenimentele vor fi organizate cu sprijinul partenerilor de proiect și a colaboratorilor implicați. Ambele spectacole vor fi susținute în aer liber, la poarta a IV-a a Cetății, iar accesul publicului va fi gratuit.

Programul actualizat al evenimentelor este disponibil pe pagina de Facebook a Asociației Grupul Skepsis: https://www.facebook.com/skepsis2002/

 

Documentul integral, în format PDF, se găsește aici!

DETALII

18.07
2023

Comunicat de presă privind debutul proiectului „Residents of Future”, finanțat prin programul URBACT IV


Comunicat de presă

privind debutul proiectului „Residents of Future”, finanțat prin programul URBACT IV,        iulie 2023


Proiectul „Residents of Future” este finanțat prin programul URBACT IV, în cadrul căruia Municipiul Alba Iulia este partener alături de 9 entități publice locale - Sibenik (Croația), Mangualde (Portugalia), Saldus Municipality Council (Letonia), Plasencia (Spania), Municipality of Kalamata (Grecia), City of Iisalmi (Finlanda), Saint-Quentin (Franța), Comune di Mantova (Italia), City of Trebinje (Bosnia și Herțegovina).


Proiectul își propune să abordeze declinul pooulației în orașele mici și mijlocii, explorând modalități de creștere a atractivității orașelor pentru a atrage noi investiții și cetățeni. În era post-covid, orașele ar trebui să-și redefinească avantajele față de marile centre metropolitane și să dezvolte planuri noi centrate pe cetățeni, care stimulează talentele existente sau atrag altele noi.


Prin proiect se vor elabora planuri integrate de acțiune adaptate la nivelul orașelor partenere, construite în jurul provocărilor demografice, respectiv depopularea. La întrebarea: "Cum pot orașele cu declin demografic să atragă viitori rezidenți" se va răspunde prin stabilirea unui set de măsuri și obiective care vor fi incluse în planurile integrate de acțiune ale orașelor partenere și prin cercetarea următoarelor elemente cheie precum transformarea digitală prin soluții sustenabile, diversificarea economică – cu accent pe sprijinirea dezvoltării de noi sectoare economice, cum ar fi tehnologia și industriile creative și city branding – îmbunătățirea imaginii orașului ca oraș care susține un stil de viață sănătos și inovația; atragerea talentelor, noi rezidenți și investiții.

DETALII

26.06
2023

Comunicat de presă (2) proiect “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”, acronim GREENER


Comunicat de presă


Cursuri gratuite în domeniul energiei din surse regenerabile, eficienței și securității energetice, organizate printr-un proiect al Primăriei Alba Iulia - iunie 2023


În perioada 19-21 iunie 2023, Municipiul Alba Iulia, alături de partenerii Agenția Locală a Energiei Alba, Norsk Energi și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca au organizat 2 sesiuni de training, în regim gratuit, în cadrul proiectului “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”, acronim GREENER, finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România".
Sesiunile de training au fost susținute de experți în domeniul energiei din surse regenerabile, eficienței și securității energetice, din partea partenerilor din proiect: Norsk Energi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Agenția Locală a Energiei Alba.

DETALII

16.06
2023

Invitație de participare pentru implementarea Proiectului “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia” (acronim GREENER)


INVITAȚIE PARTICIPARE CURS


Municipiul Alba Iulia implementează Proiectul “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia” (acronim GREENER), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, ce are ca obiectiv general îmbunătățirea cunoștințelor de energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică la nivelul comunității locale, în contextul dezvoltării durabile a municipiului nostru.


Pentru realizarea acestui obiectiv, Municipiul Alba Iulia va organiza un curs destinat întreprinderilor mici și mijlocii locale, care vizează îmbunătățirea cunoștințelor IMM-urilor prin formare specializată în domeniul eficienței energetice și al managementului energiei. Cursul este organizat împreună cu partenerii de proiect Agenția Locală a Energiei Alba, Norsk Energi (Norvegia) și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, după cum urmează:


Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6 (sediul Direcției Programe):
În fiecare zi, cursul se desfășoară în intervalul orar 09 - 15 (incluzând coffee break și prânz).


20 iunie
Lector: Sergei Faschevsky, consultant senior în cadrul Norsk Energi (sesiunea 1).


21 iunie:
Lectori: Andrei Ceclan, Ş.l. dr. ing. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Alexandru Mureșan, Asist.cerc. dr. ing. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Septembrie (o zi care va fi anunțată din timp):
Lector: Sergei Faschevsky, consultant senior în cadrul Norsk Energi (sesiunea 2).


De asemenea, cursanții sunt invitați să participe la evenimentul Green Demo Day, ce va fi organizat la finalul lunii septembrie în Alba Iulia, eveniment dedicat IMM-urilor înscrise la sesiunile de training, unde acestea pot propune acțiuni verzi, inovatoare pentru oraș, în cadrul unui concurs de idei. IMM-urile care câștigă primele două locuri vor participa anul acesta la o vizită de studiu în Oslo, Norvegia.


În cadrul cursului, serviciile de masă vor fi asigurate pentru toți participanții. De asemenea, va fi asigurată traducerea din și în limba engleză, dar încurajăm desemnarea unor persoane cu minime cunoștințe de engleză, pentru cursivitatea discuțiilor. La finalul training-ului, participanții vor primi certificate privind dezvoltarea unor competențe specifice, cu precizarea numărului de ore de perfecţionare.


Necesitatea reducerii dependenței de sursele de energie fosilă și tranziția către surse de energie durabile pentru a asigura atât protecția mediului, cât și reducerea costurilor, sunt deja realități la nivel local. Vă invităm, așadar, reprezentanții IMM-urilor din Alba Iulia și împrejurimi să desemneze 1-2 reprezentanți ai companiei pentru a participa la acest curs, util prin calitatea lectorilor, informațiile la zi și practice pe care le oferă.


Înscrierea se face transmițând pe adresa de e-mail greener@apulum.ro datele persoanelor desemnate (nume, prenume și funcție). Întrucât locurile sunt limitate, validarea participanților la curs se va face în ordinea înscrierii lor, termenul limită pentru aceasta fiind 19 iunie 2023, ora 14:00. Persoană de contact: domnul Dorin Sava, consilier de formare în cadrul proiectului GREENER (telefon 0723-336511, email greener@apulum.ro)..

DETALII

06.06
2023

Anunț de participare pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiază şi organizează proiecte de educaţie, cultură, sport și social în Municipiul Alba Iulia


ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

pentru acordarea de finanțare nerambursabilă asociațiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educație, cultură, sport și social în Municipiul Alba Iulia

Sesiunea a II-a

 

1. Autoritatea contractantă Municipiul Alba Iulia, cu sediul în localitatea Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba, cod fiscal 4562923, telefon 0258/819462, fax 0258/812545, e-mail: programe@apulum.ro;

 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

 

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 

3. Domenii pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:

 • Educație
 • Cultură
 • Sport
 • Social

 

 

4. Obiectivul general al programului: Sprijinirea sectorului non profit în a desfășura activități cu impact semnificativ asupra cetăţenilor şi vieții comunitare din municipiul Alba Iulia.

 

5. Obiective specifice ale programului:

 

 1. Dezvoltarea formelor alternative de educație la nivelul copiilor si tinerilor
 2. Promovarea  valorilor culturale si artistice locale
 3. Dezvoltarea activității sportive pe plan local
 4. Creșterea accesului la servicii sociale

 

 

 

 

6. Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a programului sesiunea a II-a este : 371.694,92 lei, din care pentru :

 

 • Educație                  -     22.332,00 lei
 • Cultură                     -  294.148,92 lei
 • Sport                        -    37.214,00 lei.
 • Social                         -  18.000,00 lei

 

 

7. Durata finanţării: până la 31 decembrie 2023

 

8. Solicitanții – persoane fizice sau persoane juridice făra scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii;

 

9. Criterii pe baza cărora se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă: în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes local pe anul 2016, aprobat prin HCL nr 77 din 22 martie 2016.

 

10. Documentația de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de pe site-ul instituţiei www.apulum.ro.

 

11. Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, preocedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: programe@apulum.ro şi fax: 0258/ 813736, cu cel tarziu 7 zile înainte de termenul de depunere al proiectelor.

 

12. Solicitanţii vor putea depune documentaţia, prevazută in regulament, la registratura Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 03 iulie 2023, ora 16.00.

 

13. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor finanțate din bugetul local, constituită prin dispoziția primarului Municipiului Alba Iulia, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Perioada de evaluare și selecționare a proiectelor va fi în intervalul 06.07.2023 – 17.07.2023.

 

14. Comisia de evaluare și selecție a proiectelor va comunica, la încheierea procedurii de evaluare, rezultatele evaluării în vederea încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă.

 

15. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 101/31.05.2023.

DETALII