a

Finanţări nerambursabile

25.05
2020

Informații referitoare la proiectul CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 PRIN SCHIMB DE DESTINAȚIE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE CANTINĂ DIN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC ALEXANDRU DOMȘA


Informații referitoare la proiectul „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 PRIN SCHIMB DE DESTINAȚIE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE CANTINĂ DIN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC ALEXANDRU DOMȘA, MUNICIPIUL ALBA IULIA” cod SMIS 121890, regăsiți aici !

DETALII

28.04
2020

Anunţ promovare : proiect CITIZEU – The impact of euroscepticism on the construction of Europe


Informații referitoare la proiectul <<Impactul euroscepticismului asupra construcţiei europene>> finanţat în cadrul programului Europa pentru Cetăţeni, derulat în perioada 2017-2019 de către Municipiul Alba Iulia, regăsiți aici !

DETALII

05.03
2020

Procedură selecție - Program “Capital uman 2014-2020 Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității prioritatea de investiții 9.vi - strategii de dezvoltare locală plas


Municipiul Alba Iulia anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu o entitate de drept public sau privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului “Capital uman 2014-2020 Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității prioritatea de investiții 9.vi - strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității obiectivul specific 5.1” - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Mai multe detalii anexat. Mai jos se găsesc modele in format editabil, DOC.

 

1. Declaratie evitare conflict de interese - Model

2. Declaratie evitare dublă finanțare - Model

3. Declaratie sustenabilitate - Model

4. Declaratie eligibilitate - Model

5. Declaratie angajament - Model

6. Scrisoare intenție - Model

7. Fisa-descriere-parteneri - Model

 

 

Anunț cu privire la rezultatul procedurii de selecție parteneri

DETALII

04.02
2020

Informatii Liceul cu Program Sportiv


Informații referitoare la proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Liceul cu program sportiv”, My SMIS 114231, regăsiți aici !

DETALII

23.12
2019

Procedură selecție - Program “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor ”


Municipiul Alba Iulia anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu o entitate de drept public sau privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor ” apelul de propuneri de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.

Mai multe detalii anexat. Mai jos se găsesc modele in format editabil, DOC.

1. Declaratie evitare conflict de interese - Model

2. Fisa-descriere-parteneri - Model

3. Scrisoare de intentie - Model

4. Rezultatul procedurii de selectie a partenerilor poate fi consultat anexat

DETALII