a

Finanţări nerambursabile

20.11
2016

LOCARBO - Modalități inovatoare prin care autoritățile regionale și locale să susțină schimbările de comportament a consumatorilor de energie către o economie cu emisii reduse de carbon


Municipiul Alba Iulia participă, în calitate de partener, la implementarea proiectului „Novel roles of regional and LOcal authorities in supporting energy consumers’ behaviour change towards a low CARBOn economy” ,  – Acronim LOCARBO (Modalități inovatoare prin care autoritățile regionale și locale să susțină schimbările de comportament  a consumatorilor de energie către o economie cu emisii reduse de carbon), împreună cu alte 6 organizații europene: Provincia Potenza – Italia, Regiunea Basilicata - Italia, Municipiul Vila Nova de Gaia - Portugalia, Consiliul Județean Durham – Marea Britanie, Universitatea Tehnologica Kaunas - Lituania și Asociația Non-Profit Ungară de Inovare și Eficiență - Ungaria.

DETALII

05.10
2016

Consolidarea capacității administrative prin mobilitate urbană durabilă: parteneriat Alba Iulia – Trondheim


Proiectul este finanțat prin Fondul pentru Relațiile Bilaterale la nivelul Programului RO18 - Întărirea capacității și cooperare instituțională între instituțiile publice, autoritățile locale și regionale române și norvegiene, din cadrul Mecanismului Financiar SEE și Norvegian 2009-2014.

Partener: Municipiul Trondheim

DETALII

17.06
2016

Finanţari nerambursabile - Legea nr.350/2005 - aferente anului 2016


17.06.2016

Rezultatul procesului de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului de acordare de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes general pe anul 2016

Mai multe detalii anexat.

 

20.04.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educaţie și de promovare turistică în Municipiul Alba Iulia

DETALII

13.11
2015

INTERVIN - proiect finantat prin Granturile SEE


ABORDARE INTEGRATĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA PENTRU REDUCEREA DISCRIMINĂRII ŞI A MARGINALIZĂRII GRUPURILOR VULNERABILE

 

Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităților naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014

Parteneri: Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială ADIS din București și Asociația SM Speromax Alba

DETALII

18.03
2015

Finanţari nerambursabile - Legea nr.350/2005 - aferente anului 2015


ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educaţie și de promovare turistică în Municipiul Alba Iulia.

DETALII