a

Locuri de muncă

04.01.2021
Examen de promovare (FP) în data de 21 ianuarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează examen de promovare în clasă, în data de la 21 ianuarie 2021 ora 10.00 , proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A , după cum urmează:

 

Examenul de promovare va consta în redactarea unei lucrări scrise și interviu. Proba scrisă va avea loc în date din 21 ianuarie 2021, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A, iar data, ora și locul organizării interviului vor fi anunțate odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

 

Rezultatele probelor vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro .Mai multe detalii regăsiți anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru examenul de promovare în clasă din 21 ianuarie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru examenul de promovare în clasă din 21 ianuarie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru examenul de promovare în clasă din 21 ianuarie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru examenul de promovare în clasă din 21 ianuarie 2021

30.12.2020
Concurs în data de 2 februarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii publice de execuție, vacante, în data de 2 februarie 2021 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism. amenajarea teritoriului
Serviciul autorizări:

- 2  posturi, funcţii publice de execuţie, pe perioadă nedeterminată, consilier, clasa I, gradul  profesional  superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

28.12.2020
Concurs în data de 20 ianuarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de conducere, vacantă, în data de 20 ianuarie 2021, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Centrul naţional de informare şi promovare turistică municipiul Alba Iulia:

- un post, funcţie contractuală de conducere, pe perioadă nedeterminată - şef centru, gradul II, cod COR 121904.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 20 ianuarie 2021

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 20 ianuarie 2021

Proces verbal cuprinzând rezultatele contestaţiei la proba scrisă pentru concursul din 20 ianuarie 2021

27.11.2020
Concurs în data de 23 decembrie 2020
Deschide Închide

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi, funcţii contractuale de execuție vacante, în data de 23 decembrie 2020, ora 10.00, proba practică, organizată la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, iar data, ora și locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, la aceeași locație, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia
Serviciul contabilitate si asistenta beneficiari
Compartiment Contabilitate, achiziții publice și bloc alimentar:

- 2 posturi de bucătar - normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, studii - școala profesională absolvită cu diplomă de calificare în rneseria de bucătar - ospătar,

 

Concursul constă din probă practică şi interviu.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar:
Proba practică pentru postul de bucătar se va desfaşura în data de 23.12.2020, ora 10:00.

Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă/practică, la aceeaşi locaţie.
Locul desfasurării concursului: sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pană în data de 15.12.2020 inclusiv, ora 15:00 la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice, str. Lalelelor, nr. 60.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 23 decembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru concursul din 23 decembrie 2020

Anunţ privind desfăşurarea probei de interviu pentru concursul din 23 decembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 23 decembrie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 23 decembrie 2020

23.11.2020
Concurs în data de 16 decembrie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție, vacante, în data de 16 decembrie 2020, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul resurse umane - administrativ
Biroul administrativ:

- 2 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - mașinist la mașini pentru teresamente - (cilindru compactor, buldoexcavator, autogreder), cod COR 834201.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 16 decembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 16 decembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 16 decembrie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 16 decembrie 2020

16.11.2020
Concurs în data de 25 noiembrie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 25 noiembrie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, funcție contractuală de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Empowering Territorial Food Corridors within the European Union – FOOD CORRIDORS", după cum urmează:


- un post manager proiect.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 25 noiembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 25 noiembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 25 noiembrie 2020

Centralizator nominal rezultatele finale pentru concursul din 25 noiembrie 2020

11.11.2020
Concurs în data de 20 noiembrie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 20 noiembrie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă determinată, funcții contractuale de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Municipiul Alba Iulia - Administraţie inteligentă", după cum urmează:


- un post manager proiect.


- un post expert extern elaborare SIDU.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 20 noiembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 20 noiembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 20 noiembrie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 20 noiembrie 2020

04.11.2020
Examen de promovare (FP) în data de 17 decembrie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public, în data de la 17 decembrie 2020 ora 11.00 , proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A , după cum urmează:

 

Examenul de promovare în gradul profesional va consta în redactarea unei lucrări scrise și interviu. Proba scrisă va avea loc în date din 17 decembrie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A, iar data, ora și locul organizării interviului vor fi anunțate odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

 

Rezultatele probelor vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro .Mai multe detalii regăsiți anexat.

Formularul de înscriere poate fi descărcat de aici!

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 17 decembrie 2020

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru examenul de promovare din 17 decembrie 2020

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru examenul de promovare din 17 decembrie 2020

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru examenul de promovare din 17 decembrie 2020

13.10.2020
Concurs în data de 22 octombrie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 22 octombrie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, funcții contractuale de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Find your Greatness – Europe`s first strategic brand building program for smart cities", după cum urmează:


- un post manager comunicare și PR.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 22 octombrie 2020

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 22 octombrie 2020

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru concursul de recrutare din 22 octombrie 2020

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 22 octombrie 2020

12.10.2020
Concurs în data de 21 octombrie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 21 octombrie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de o oră pe zi, funcții contractuale de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Urban Logistics as an on Demand Service – acronim ULaaDS", după cum urmează:


- un post manager proiect;

- un post asistent manager proiect.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 21 octombrie 2020

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 21 octombrie 2020

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru concursul de recrutare din 21 octombrie 2020

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 21 octombrie 2020