a

Locuri de muncă

07.10.2020
Concurs în data de 16 octombrie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 16 octombrie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă determinată, funcție contractuală de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Start-up @CENTRU", după cum urmează:


- un post expert elaborare analiză ecosistem antreprenorial P3.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecţiei dosarelor pentru concursul din 14 septembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 14 septembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 14 septembrie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 14 septembrie 2020

22.09.2020
Concurs în data de 1 octombrie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 1 octombrie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, funcție contractuală de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Find your Greatness – Europe`s first strategic brand building program for smart cities", după cum urmează:


- un post manager financiar.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 1 octombrie 2020

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 1 octombrie 2020

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru concursul de recrutare din 1 octombrie 2020

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 1 octombrie 2020

04.09.2020
Concurs în data de 14 septembrie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 14 septembrie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de o oră pe zi, funcție contractuală de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Sănătatea pentru toţi 2/Salute per Tutti 2", după cum urmează:


- un post coordonator local.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 14 septembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 14 septembrie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 14 septembrie 2020

04.09.2020
Concurs în data de 9 septembrie 2020
Deschide Închide

Văzând prevederile art 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și în conformitate cu Metodologia privind ocuparea fără concurs, a posturilor vacante și temporar vacante, aprobată prin Dispoziția Primarului nr. 895/2020, Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în str. Calea Moților, nr. 5A, organizează selecția dosarelor privind ocuparea posturilor funcții contractuale execuție, pe perioadă determinată, la:


Consiliul Local al municipiului Alba Iulia
Serviciul public de asistență medicală


 — un post vacant, medic specialist, cod COR 221101;
> Studii superioare absolvite cu diplomă de licentă, în domeniul medicină;   Certificat medic specialist medicina de familie;
> Certificat de membru al organizałiei profesionale emise de organiza'ia profesională din care face parte candidatul: CMR cu viza la zi; > Vechime în specialitate: minimum 6 luni.


 — 2 posturi temporar vacante, asistent medical COR 222101;
  Studii de specialitate: studii postliceale absolvite în specialitatea asistență medicală; > Vechime: minimum 6 luni;
  Certificat de membru în Ordinul Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România;
> Autorizație de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unitățile medicale autorizate.


 — un post vacant, asistent medical principal COR 222101;
> Studii de specialitate: studii postliceale absolvite în specialitatea asistență medicală;   Vechime: minimum 5 ani;
> Certificat de membru în Ordinul Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România;
> Autorizație de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unitățile medicale autorizate.

 

În termen de două zile lucrătoare de Ia data publicării anunțului, respectiv până în data de 08.09.2020, ora 15.00 candidații depun dosarul la registratura Primăriei Municipiului Alba Iulia, camera nr. 8 sau trimit pe adresa de e-mail (office@)apulum.ro ), documentele prevăzute la art. 3 alin. (3).


Data selectiei dosarelor 09.09.2020.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 9 septembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 9 septembrie 2020

01.09.2020
Concurs în data de 10 septembrie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 10 septembrie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor temporar vacante, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, funcții contractuale de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Conectarea rutelor romane istorice din regiunea Dunării (ConnectIng hisTorical Danube rEgions Roman routes) - acronim ISTER", după cum urmează:


- un post Manager proiect;

- un post Expert comunicare şi PR.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 10 septembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise  pentru concursul din 10 septembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 10 septembrie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 10 septembrie 2020

31.08.2020
Concurs în data de 22 septembrie 2020
Deschide Închide

Direcția de Asistență Socială, organizează concurs de recrutare în data de 22.09.2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante, funcții contractuale de execuție, pe perioadă determinată (1 an și 4 luni), în Unitatea de management a proiectului „La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia, după cum urmează:
- 2 posturi de îngrijitor bătrâni la domiciliu, normă întreagă.

 

Condiții de desfășurare a concursului:

Concursul (proba scrisă) se va desfășura în data de 22.09.2020, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială, B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia, iar data, ora și locul organizării interviului se anunță odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 22 septembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 22 septembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 22 septembrie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 22 septembrie 2020

19.08.2020
Concurs în data de 28 august 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 28 august 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor temporar vacante, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, funcții contractuale de execuție, în Unitatea de management a proiectului „„Empowering Territorial Food Corridors within the European Union – FOOD CORRIDORS”", după cum urmează:


- un post Manager proiect;

- un post Manager comunicare şi PR;

- un post expert local.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 28 august 2020

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 28 august 2020

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru concursul de recrutare din 28 august 2020

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 28 august 2020

11.08.2020
Concurs în data de 21 august 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor contractuale vacante,pe perioadă determinată, în data de 21 august 2020, ora 11:00, proba scrisă, în Unitatea de management a proiectului „MUNICIPIUL ALBA IULIA - ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ", după cum urmează:


- 6 posturi expert extern elaborare SIDU;

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Bibliografie 

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 21 august 2020

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 21 august 2020

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru concursul de recrutare din 21 august 2020

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 21 august 2020

07.08.2020
Concurs în data de 18 august 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 18 august 2020, ora 11:00, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor vacante, funcții contractuale de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Start-up @Centru", după cum urmează:


- un post expert elaborare analiză ecosistem antreprenorial P3 - experienţă 10,5 ani;

- 2 posturi expert elaborare analiză ecosistem antreprenorial P3 - experienţă un an;

- un post expert colectare date ecosistem antreprenorial P3.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 18 august 2020

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 18 august 2020

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru concursul de recrutare din 18 august 2020

Centralizator nominal privind rezultatele finale pentru concursul de recrutare din 18 august 2020

28.07.2020
Concurs în data de 06 august 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 06 august 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor vacante, funcții contractuale de execuție, cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, în Unitatea de management a proiectului „BI Smart Alba Iulia", după cum urmează:


- un post expert tehnic open data

- un post expert tehnic actualizare PMUD.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 6 august 2020

Proces verbal privind rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare din 6 august 2020

Proces verbal privind rezultatele probei de interviu pentru concursul de recrutare din 6 august 2020

Centralizator nominal privind rezultatele finale pentru concursul de recrutare din 6 august 2020