a

Catedrala Încoronării

Catedrala Încoronării

COD LMI: AB-II-a-A-00128

Vechime: 1921 - 1922

Reînnoind firul existenţei la Alba Iulia a importantului aşezământ a lui Mihai Viteazul, Catedrala Ortodoxă, cu hramul Șfinții Arhangheli Mihail și Gavril, construită în anii 1921-1922, constituie în oraş expresia artistică a unităţii noastre naţionale realizată prin actul din 1918. Arhitectura sa, inspirată de biserica domnească Târgovişte, se înscrie în curentul romantic iniţiat în arta românească în ultimele decenii ale secolului trecut, ce şi-a propus valorificarea creaţiei artistice medievale de la sud de Carpaţi. Catedrala a fost construită după planurile arhitectului Victor Gh. Ștefănescu, pictura interioară a fost realizată de maestrul Costin Petrescu, iar catapeteasma de scluptorul C. M. Babic și de pictorul I. Norocea.
Biserica catedrală a fost ridicată în mijlocul unei incinte dreptunghiulare compuse din patru pavilioane amplasate în colțuri și legate între ele prin intermediul unei galerii de arcade deschise.
Aici, în 15 octombrie 1922, s-au încoronat ca regi ai României Mari Regele Ferdinand I și Regina Maria. În perioada interbelică în aripa de sud – est a funcționat Inspectoratul clerului militar și Episcopia Armatei, iar în aripa de nord - est Muzeul Unirii.
În  1975 devine sediul Episcopiei iar mai apoi în 1998 al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba Iulia.

Localizare:
Str. Mihai Viteazul, nr. 16
Orar de vizitare: 7.00 – 20,00
Intrare liberă


tiparire, pdf si email

FOTOGRAFII

PATRIMONIU

CĂUTARE PATRIMONIU