a

Palatul Apor

Palatul Apor

COD LMI: AB-II-m-A-00099

Vechime: sec. XVI

Astăzi reprezintă cea mai reprezentativă construcție civilă din perimetrul cetăţii Alba Iulia și a fost edificată la sf. sec XVI în stilul gotic târziu. Clădirea se afla la 1663 în proprietatea lui Francisc Lugosi, secretarul principelui Mihai Apafi, prima sa fază de construcţie aparţinând goticului târziu. Achiziţionată de contele Ştefan Apor în perioada (1670-1690) în care a deţinut funcţia de tezaurar al Transilvaniei, locuinţa este amplificată şi înfrumuseţată cu elemente caracteristice fazei finale a Renaşterii târzii. În jurul anului 1720 primeşte o nouă destinaţie, devenind Cazarma mică a Infanteriei, în fapt reşedinţa generalului comandant al garnizoanei austriece staţionate în Alba Iulia.

Transformările în stil baroc care i s-au adus în această ipostază, au vizat în special faţada principală, prin adosarea unui rezalit care cuprinde holul de acces cu scara de onoare, încadrat de coridoarele laterale. Iniţiativa lucrărilor i-a aparţinut generalului Stefan de Steinville, iar posibilul autor al proiectului de reconstrucţie este Joseph de Quadro, arhitect celebru, implicat şi pe şantierul din vecinătate, de la mănăstirea trinitarienilor.

La sfârșitul secolului al XIX -lea aici își avea sediul Cazarma Mică a Infanteriei, devenită după 1918 Cazarma Cuza Vodă.
Recent restaurat, palatul găzduiește astăzi rectoratul Universității „1 Decembrie 1918".

Localizare:

Str. Gabriel Bethlen, nr. 5

Orar de vizitare:

Zilnic de la orele 8-17

Intrare liberă.


tiparire, pdf si email

FOTOGRAFII

PATRIMONIU

CĂUTARE PATRIMONIU