a

Sinagoga

Sinagoga

COD LMI: -

Vechime: 1840

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2

Alba Iulia a fost primul oraș din Transilvania care a permis așezarea evreilor pe teritoriul său, fapt petrecut cu acordul principelului Gabriel Bethlen (1613-1629), astfel încât rabinului din Alba Iulia îi era recunoscut rolul de conducător asupra evreilor stabiliți ulterior în alte sate și orașe din Ardeal. Până în secolul al XVIII-lea la Alba Iulia existau doar evrei sefarzi originari din imperiul otoman pentru ca mai apoi, spre sfârșitul aceluiași secol majoritari să devină evreii așchenazini proveniți din Polonia, Moravia, Ungaria și Spania. Prima sinagogă de lemn este amintită de către călătorul suedez Hildebrandt în 1656.
În anul 1822, în vremea rabinului Menahem Mendel Josef, cu permisiunea episopului catolic al Transilvaniei Ignatius Negyes începe edificarea sinagogii care astfel se găsește în orașul de jos pe strada Tudor Vladimirescu Nr. 2. Construcția sinagogii Mareh Yezekiel s-a finalizat în 1840 și este prima sinagogă de zid din Transilvania. Ea se compune dintr-o sală mare de adunare (Heikal) în mijlocul căreia se află estrada (Bima) predicatorului din cărțile sfinte, vestibulul (Ulam) deasupra căruia se află tribuna rezervată femeilor iar la est altarul (Aron Kodes)  sau chivotul cu sulurile Torei. Sinagoga mai păstrează încăperea folosită altă dată ca închisoare, rezultat al exercitării atribuțiilor judecătorești.


tiparire, pdf si email

FOTOGRAFII

PATRIMONIU

CĂUTARE PATRIMONIU