a

Biserica Adormirii Maicii Domnului

Biserica Adormirii Maicii Domnului

COD LMI: AB-II-a-A-00125

Vechime: sec. XVIII

Adresa: Str. Mărăşeşti 17


Începutul existenței lăcașului de cult poate fi plasat cândva în primele decenii ale secolului al XVIII-lea, posibil în 1720 sau chiar în 1736 după o inscripție în grecește sau chirilică de pe o candelă aflată aici. Tradiția atribuie construcția bisericii în legătură cu zidarii români din Lipova care lucrau la edificarea cetății Alba Carolina, de aici și denumirea cartierului Lipoveni, unde au fost strămutați locuitorii din preajma cetății, mărturie fiind subvențiile acordate în 1720 de către austrieci prin generalul Steinville și care asigurau locuitorilor mijloacele necesare strămutării din zona fortificației în cartierul amintit. Apare pentru prima dată în reprezentările cartografice austriece în 1752.
În curtea lăcașului a fost amenajat un lapidariu cu vechile însemne de mormânt printre care lespezile din piatră ale lui Ioan Dragoș de Thurma, Generali Lecca și Lupeanu, etc.
 Între anii 1759-1761 biserica a fost disputată de către ortodocși și greco-catolici, suferind o serie de stricăciuni, care au necesitat reparații seminificative. Reparațiile executate în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea au fost realizate prin contribuția credincioșilor printre care se remarcă magistrul de poștă Ioan Dragoș de Thurma. Lucrările au supraînălțat zidurile, s-a realizat un nou tip de boltă și s-a adăugat turnul clopotniță în anul 1763 în timpul episcopului Petru Pavel Aron. În anul 1827, după o inscripție din altar, prestolul original a fost înlocuit cu o nouă masă de altar. În urma reparațiilor din 1922 s-au descoperit la interior fragmente din pictura originală.  Cele mai valoroase elemente decorative se păstrează pe ancadramentele de piatră de la ferestre, două din altar și șase dispuse simetric pe navă. Ancadramentele respective sunt înzestrate cu motive florale, o frunză de acant terminată în rozetă la bază și flori de lalea pe arhivoltă în dreptul volutelor.
Actuala pictură datează din 1957-1958, când a fost confecționat din lemn iconostasul și tribuna din partea de nord.

Cimitirul vechi-Lipoveni, din jurul Bisericii, este de asemenea Monument Istoric.


tiparire, pdf si email

FOTOGRAFII

PATRIMONIU

CĂUTARE PATRIMONIU