a

Consultare publică

04.10.2019
INFORMARE cu privire la intenția de elaborare a unui Proiect de Hotărâre privind întocmirea PLAN URBANISTIC DETALIU ”CONSTRUIRE IMOBIL PARCAJ COLECTIV ȘI AMENAJARE ACCESE” ALBA IULIA, ALEEA DIN CALEA MOȚILOR, ZONA MAGAZIN ”UNIREA”
Deschide Închide
18.07.2019
INFORMARE cu privire la intenția de elaborare a unei documentații de urbanism faza PLAN URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE IMOBIL PARCAJ COLECTIV (D+P+M sau P+3)” ALBA IULIA, STR. ARNSBERG
Deschide Închide
18.07.2019
INFORMARE privind INFORMARE în legatură cu intenția de elaborare a unui Proiect de Hotarare privind stabilirea Obligativității ca la avizarea/aprobarea anumitor Documentații de Urbanism faza PUZ,  să se prevadă o Suprafață cuprinsă între 5%, din suprafața totală supusă reglementării urbanistice, pentru asigurarea unor funcțiuni conexe cu caracter public
Deschide Închide
07.06.2019
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind proiect de hotarare modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare, respectiv, de colectare, transport si depozitat a deseurilor municipale nesortate
Deschide Închide
04.06.2019
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind apobarea regulamentului de organizare a transportului de mărfuri și a circulației utilajelor în municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
23.05.2019
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind Regulamentul de organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare Centru din Municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
23.05.2019
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
16.04.2019
INFORMARE privind stabilirea taxelor speciale pentru emiterea certificatelor de urbanism și autorizatiilor de construire, în regim de urgență
Deschide Închide
15.04.2019
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind Regulament de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia
Deschide Închide