a

Consultare publică

09.10.2018
INFORMARE cu privire la elaborarea planurilor urbanistice zonale: 1. ”Modificare profil transversal și repoziționare Alee cuprinsă între strada Francisca și strada Theodor Aman” Alba Iulia 2. ”Modificare profil transversal și repoziționare strada Albac”  Alba Iulia 3. ”Modificare profil transversal și repoziționare strada Nicolae Tonitza”  Alba Iulia
Deschide Închide
03.10.2018
INFORMARE cu privire la elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2023 precum și Planul anual de acțiune pentru anul 2019
Deschide Închide
19.09.2018
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, documentația privind elaborarea unui PLAN URBANISTIC ZONAL ”EXTINDERE ȘI REGLEMENTARE ZONĂ SERVICII CIMITIR MUNICIPAL” ALBA IULIA
Deschide Închide
27.08.2018
Primaria Municipiului Alba Iulia, prezinta spre informare si consultare publica, documentatia privind elaborare Plan Urbanistic Zonal PUZ, Studiu de fezabilitate – S.F., Devizul General, Indicatori de apreciere a eficienţei economice, Obţinerea avizelor şi acordurilor, pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE, DOTARE ȘI OPERAȚIONALIZARE COMPLEX MUTIFUNCȚIONAL – ACTIVITĂȚI EDUCATIVE, CULTURALE,
Deschide Închide
27.08.2018
Primaria Municipiului Alba Iulia, prezinta spre informare si consultare publica, documentatia privind elaborare PLAN URBANISTIC DETALIU CONSTRUIRE SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ – PROIECT TIP ȘCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU, ALBA IULIA
Deschide Închide
02.07.2018
Primăria municipiului Alba Iulia – Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, în spiritul transparenței decizionale, informează persoanele interesate cu privire la elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din municipiul Alba Iulia.
Deschide Închide
28.06.2018
Primăria municipiului Alba Iulia informează publicul interesat cu privire la elaborarea de către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia–Transport Local a unui proiect privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate (regulamentul de transport persoane) pentru perioada 2018 – 2024
Deschide Închide
25.06.2018
Primaria Municipiului Alba Iulia, Prezinta Spre Informare Si Consultare Publica, Documentatia Privind Planul Urbanistic Zonal ’’ZONA Urbană De Interes Major În Municipiul Alba Iulia Cuprinsă Între Podul Peste Calea Ferată (PARTOȘ) Și Colegiul Tehnic Alexandru Domșa’’
Deschide Închide
21.06.2018
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia
Deschide Închide