a

Consultare publică

23.11.2018
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind introducerea în intravilan, reglementare zona de agrement și debarcare pe râul Mureș în municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
16.11.2018
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a cursului de inițiere înot
Deschide Închide
16.11.2018
Primăria municipiului Alba Iulia informează publicul interesat cu privire la elaborarea unui proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi în municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotătârea nr. 298/2013 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.
Deschide Închide
02.11.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2019
Deschide Închide
19.10.2018
Primăria Municipiului Alba Iulia - INFORMARE cu privire la elaborarea PLAN URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE PARCAJ COLECTIV ȘI MENAJARE INCINTĂ” ALBA IULIA, STR. ARNSBERG
Deschide Închide
09.10.2018
INFORMARE cu privire la elaborarea planurilor urbanistice zonale: 1. ”Modificare profil transversal și repoziționare Alee cuprinsă între strada Francisca și strada Theodor Aman” Alba Iulia 2. ”Modificare profil transversal și repoziționare strada Albac”  Alba Iulia 3. ”Modificare profil transversal și repoziționare strada Nicolae Tonitza”  Alba Iulia
Deschide Închide
03.10.2018
INFORMARE cu privire la elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2023 precum și Planul anual de acțiune pentru anul 2019
Deschide Închide
19.09.2018
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, documentația privind elaborarea unui PLAN URBANISTIC ZONAL ”EXTINDERE ȘI REGLEMENTARE ZONĂ SERVICII CIMITIR MUNICIPAL” ALBA IULIA
Deschide Închide
27.08.2018
Primaria Municipiului Alba Iulia, prezinta spre informare si consultare publica, documentatia privind elaborare Plan Urbanistic Zonal PUZ, Studiu de fezabilitate – S.F., Devizul General, Indicatori de apreciere a eficienţei economice, Obţinerea avizelor şi acordurilor, pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE, DOTARE ȘI OPERAȚIONALIZARE COMPLEX MUTIFUNCȚIONAL – ACTIVITĂȚI EDUCATIVE, CULTURALE,
Deschide Închide