a

Consultare publică

19.05.2020
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă spre informare și consultare publică, planul urbanistic detaliu, construire bază sportivă tip 2, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 11, municipiul Alba Iulia, jud. Alba
Deschide Închide
04.02.2020
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind modificarea regulamentului privind amplasarea, organizarea și funcționarea teraselor sezoniere în municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
23.01.2020
Proiect de hotărâre privind privind amplasarea locuințelor colective din municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
15.01.2020
INFORMARE cu privire la intenția de elaborare a unui PLAN URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE CENTRU DE ZI SERVICII MEDICALE ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA”
Deschide Închide
13.11.2019
INFORMARE privind elaborarea unei documentatii de urbanism faza PLAN URBANISTIC ZONAL ”MODERNIZARE STRAZI IN ZONA DE DEZVOLTARE ALBA IULIA-MICESTI-BARABANT – REGLEMENTARE URBANISTICA TRAMA STRADALA:  LOT 1, LOT 2, LOT 3” ALBA IULIA, ZONA DE DEZVOLTARE
Deschide Închide
11.11.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
11.11.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței volante Transilvania
Deschide Închide
08.11.2019
Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor și a unor imobile situate în intravilanul municipiului Alba Iulia în zonele de impozitare delimitate
Deschide Închide
31.10.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2020
Deschide Închide